Spania dømt for brudd på ytringsfriheten

Publisert

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har dømt Spania for brudd på ytringsfriheten i forbindelse med fengselsstraffen mot to katalanske ungdommer som brant fotografier av det spanske kongeparet under en demonstrasjon i Girona i 2007. I dommen som var enstemmig heter det at brenningen av fotografiene må ansees som en politisk «provokasjon» og ikke et personlig angrep på det spanske kongehuset.

I den opprinnelige dommen fra den nasjonale domstolen i Madrid (Audiencia Nacional) ble de to katalanske ungdommene funnet skyldig i injurier mot det spanske kongehuset og dømt til å betale en bot på 2.700 euro, eller fengsel i 15 måneder. Hendelsen går tilbake til 13. september 2007, da tidligere kong Juan Carlos var på besøk i Girona (Catalonia) i forbindelse med en konferanse med representanter fra katalansk næringsliv. De to domfelte skal ha brent kongebildene under en demonstrasjon som ble arrangert under besøket og der budskapet var «nei til monarkiet» og «ja til katalansk uavhengighet».

Saken havnet senere hos den spanske forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional), en domstol som i 2015 valgte å opprettholde underrettens dom.

I følge avisen El País skal flertallet av «konservative dommere» i forfatningsdomstolen ha avgjort saken i statens favør. Mindretallet av «progressive» dommere skal derimot ha stemt for frifinnelse, skriver avisen.

Domstolens mindretall har nå fått medhold hos Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. I en enstemmig dom blir straffen ansett for ikke å stå i forhold til handlingen.

Brenningen av fotografiene må i følge Strasbourg-dommen kunne ansees som en del av en politisk protest mot monarkiet som styreform generelt og monarkiet i Spania spesielt og ikke som et personlig angrep på Spanias tidligere konge og dronning Juan Carlos og Sofía.

I følge dommen beskrives brenningen av fotografiene som «en iscenesatt provokasjon som benyttes stadig oftere for å tiltrekke seg oppmerksomheten fra media og som ikke er mer enn et virkemiddel til provokasjon av en bestemt mengde, tillatt for å formidle et kritisk budskap, sett fra ytringsfrihetens vinkel».

De to katalanske demonstrantene er av menneskerettsdomstolen tilkjent en erstatning på til sammen 14.400 euro. Beløpet tilsvarer boten de ble idømt i Spania og konstandene forbundet med rettssaken.

 

Les andre saker om ytringsfriheten i Spania:

Ytringsfrihet stadig et tema i Spania

Dømt til to års fengsel for musikk-tekster

Frikjent i høyesterett etter vits om ETA-attentat

Rapper i fengsel for hets av kongen

Bot for «å vise finger´n» til Maria

4.320 euro i bot for å “krenke kirken”

Tv-show anmeldt etter Franco-spøk 

Risikerer fengsel for vagina-figur

PP vedtar omstridt sikkerhetslov

Mener Spania bryter EU-retten

Private vektere blir “light-politi”

Ytringsfriheten truet i Spania

PPs nye «ordenslov» i strid med grunnloven

Spania tilbake til «politistaten»

Bøtelagt for å ta bilde av politibil

Første offer for ny «kneblingslov»

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter