Spania beregner omfanget av skyggeøkonomien

Publisert

Er prostitusjon, narkotika, menneskehandel og smugling en del av den økonomiske velstanden i et land? Det mener i det minste revisjonsavdelingen i Den europeiske union (EU), som ønsker at medlemsland inkluderer uregistrerte eller illegale økonomiske aktiviteter i beregningen av landenes nasjonalregnskap.

Er prostitusjon, narkotika, menneskehandel og smugling en del av den økonomiske velstanden i et land? Det mener i det minste revisjonsavdelingen i Den europeiske union (EU), som ønsker at medlemsland inkluderer uregistrerte eller illegale økonomiske aktiviteter i beregningen av landenes nasjonalregnskap.

Spania, Tyskland, Frankrike og Italia ønsket ikke å innføre denne endringen i regnskapsmetoden, men det var Holland som til slutt vant fram med sin argumentasjon. Landet har i mange år har tatt til orde for regnskapsføring av disse aktivitetene – som i mange tilfeller allerede er lovregulert på nasjonalt nivå.

Så langt har mange medlemsland slitt med å finne ut de eksakte verdiene av disse verdiene, men revisjons- og regnskapsavdelingen i EU er svært interessert i å vite den eksakte størrelsen og innflytelsen av disse aktivitetene på økonomien i hvert medlemsland. Medlemslandene har frist fram til 2016 for å overholde de nye reglene.

Kilder i INE, det nasjonale spanske statistikkbyrået, erkjenner at det er svært vanskelig å beregne det økonomiske omfanget av ulovlige aktiviteter.

Statistikkbyrået i Spania har derfor i et desperat forsøk på å innhente data kontaktet interesseorganisasjonen for bordelleiere i Spania.

-Da de ringte fra statistikkbyrået trodde jeg det hele var en spøk, sier Jose Roca, talsmann for bordellorganisasjonen til avisen El Pais. Han forteller at byrået spurte etter finansiell informasjon som hvor mange prostituerte en klubb trengte for å være økonomisk levedyktig, gjennomsnittsprisen for de ulike seksuelle tjenestene og hvor mange kunder de prostituerte hadde per dag.

Allerede i 2001 gjennomførte Holland gjennomførte landet en undersøkelse for å anslå størrelsen på disse aktivitetene sitt bidrag til landets BNP. I Nederland, hvor både prostitusjon og bruk av myke stoffer er legalisert, ble disse to aktiviteter benyttet som grunnlagmateriale for beregningene. Undersøkelsen konkluderte da med at bidraget var på rundt 1 prosent av BNP, som tilsvarer rundt 3.300 millioner euro. Av disse, stod narkotikasalg for 1.100 millioner euro og prostitusjon for nesten 700 millioner euro.

Hvis vi tar dette forholdet som gjeldende for Spania, ville de ulovlige aktiviteter øke nasjonalproduktet med 10.000 millioner euro. Siden Spania regnes som en av de fremste inngangsportene for narkotika i Europa, kan den økonomiske verdien til og med være høyere.

Ifølge Eurostat kan ulovlig virksomhet som prostitusjon og salg av narkotika bidra til å øke nasjonalproduktet i Spania og Italia med et sted mellom en og to prosent, og så mye som fem prosent i Finland og Sverige. Til sammenlikning, i Norge utgjør kjøp av narkotika, smuglersprit og tjenester som prostitusjon kun 0,2 prosent av nasjonalregnskapet viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter