Spania åpner for mer medisinsk cannabis

Publisert

Det spanske helsedepartementet har satt i gang en prosess for å godkjenne utvidelsen av medisinsk cannabis i Spania. Departementet har åpnet en offentlig høring, og innbyggerne har mulighet til å komme med sine synspunkter på departementets nettsider.

Helsedepartementet understreker at reguleringen av medisinsk cannabis vil være basert på “de beste tilgjengelige vitenskapelige dataene”. Sannsynligvis vil innføringen skje gradvis, med en prøveperiode som skal evalueres og deretter eventuelt forlenges eller gjøres permanent.

Kreftpasienter står fortsatt utenfor

I dag kan pasienter som lider av epilepsi, spastisitet eller multippel sklerose få utskrevet cannabis. Økt bruk av cannabis har lenge vært etterspurt av landets kreftpasienter.

Lovgivningsprosessen har trukket ut og stått i stampe i lang tid. Da nåværende helseminister Mónica García tiltrådte, lovet hun å gi grønt lys for endringen så snart som mulig.

Hennes mål er at kreftpasienter som opplever kvalme på grunn av behandlingen, også skal få tilgang til medisinsk cannabis for å lindre symptomene.

En studie bestilt av departementet i 2022 støtter forskrivning av ekstrakter eller regulerte doser av cannabis til visse pasienter. Bare leger, private eller offentlige, vil kunne foreskrive preparatene. Rapporten slår også fast at de kun skal være tilgjengelige på apotek tilknyttet sykehus eller helsesentre. Den åpner imidlertid også for at de kan være tilgjengelige på vanlige apotek.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter