Ti år siden Spanair-ulykken der 154 mennesker mistet livet

Publisert

Ti år er gått siden flyulykken til Spanair Flight 5022 fra Madrid til Las Palmas der 154 mennesker mistet livet. Ulykken som inntraff kort tid etter avgang ved flyplassen i Madrid er blant Spanias mest tragiske. Selv om alvorlige mangler ved flyet var en indirekte årsak til ulykken, er ingen blitt dømt i saken. De to pilotene på flyet skal ha utvist grov forsømmelse i sikkerhetsrutinene før avgang. Begge omkom i ulykken.

Flyulykken ved Madrid Barajas den 20. august 2008 markerte starten på slutten for det spanske flyselskapet Spanair. Da flyulykken skjedde slet det SAS-eide selskapet allerede med omdømmet grunnet klager om dårlig service, forsinkelser og kanselleringer. Selskapet opphørte sin virksomhet i 2012.

Selv om mangler ved flyet, et McDonnell Douglas MD-82, var en indirekte årsak til den tragiske ulykken, er ingen blitt dømt i saken. Daværende sjef for vedlikehold i Spanair og de to mekanikerne som sjekket flyet rett før avgang var lenge under etterforskning. Saken ble imidlertid henlagt av provinsdomstolen i Madrid med den konklusjon at de to pilotene som begge omkom i ulykken var de eneste ansvarlige for at flyet styrtet.

Ti år etter ulykken håper fremdeles familiene til de omkomne på en oppreisning i saken. Presset fra de etterlatte har blant annet ført til at en ny granskningskommisjon ble oppnevnt av det spanske parlamentet tidligere i år.

At nye og avgjørende forhold skal komme frem i saken er etter alt å dømme usannsynlig. Enkelte av de kritikkverdige forholdene i Spanair vil imidlertid kunne bli tillagt større betydning.

Flyet som skulle til Las Palmas på Kanariøyene var kort tid før avgang inne til sjekk etter at pilotene på flyet hadde avbrutt den første forsøket på å ta av fra Madrid Barajas. En termostat i den ene motoren skal ha vist for høy temperatur.

De to pilotene på flyet skal deretter ha godkjent den tekniske gjennomgangen før avgang. Hvorvidt de to mekanikerne kunne klandres for ufullstendig kontroll av flyet er omstridt. Flyets tekniske tilstand var imidlertid ikke tilfredsstillende, noe som ble en indirekte årsak til ulykken. I etterforskningen av ulykken ble det påvist at varslingssystemet for vingeklaffene på flyet ikke fungerte som det skulle. At klaffene ikke var satt ut før take-off skulle ha utløst alarmen.

Det var imidlertid svikten i pilotenes egne sikkerhetsrutiner som ble den direkte årsaken til ulykken. En rekke feil skal ha blitt begått. At flyets vingeklaffer ikke var i riktig posisjon før avgang er i ettertid ansett som avgjørende for flystyrten. Flyet fikk aldri tilstrekkelig høyde og styrtet kort tid etter avgang. Feilen ble ikke oppdaget, blant annet fordi nevnte alarmsystem ikke fungerte. Å sjekke klaffenes posisjon inngikk imidlertid på pilotenes faste sjekkliste.

Til sammen 172 personer var om bord på flyet. Kun 18 overlevde. Ulykken er den tredje største i spansk historie etter Avianca-ulykken i 1983 og ulykken på Los Rodeos-flyplassen på Tenerife i 1977.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: