Sosialpolitikken må vike for økonomien

Den økonomiske lavkonjunkturen tvinger den spanske regjeringen til å sette til side flere av sine sosialpolitiske prosjekter. I praksis har alle viktige avgjørelser tatt av Zapateroregjeringen siden sommerferien angått økonomi.

Den økonomiske lavkonjunkturen tvinger den spanske regjeringen til å sette til side flere av sine sosialpolitiske prosjekter. I praksis har alle viktige avgjørelser tatt av Zapateroregjeringen siden sommerferien angått økonomi.

Det betyr at PSOE ikke har klart å innfri mange av sine valgløfter. Deriblant en større konferanse om kvinnemishandling, reform av abortloven, og utbedringer av lovverket rundt aktiv dødshjelp.

 

Relaterte saker