SOS rasisme kritiserer håndteringen av krisen

Publisert

SOS rasisme kritiserer både regjeringen og opposisjonen i sin årlige rapport som ble publisert den 13. mai. Organisasjonen mener at politikernes håndtering av den økonomiske krisen genererer rasisme. Årsaken er at flere av tiltakene som er utarbeidet tilsynelatende forbinder immigrasjonen med den økonomiske lavkonjunkturen.

SOS rasisme kritiserer både regjeringen og opposisjonen i sin årlige rapport som ble publisert den 13. mai. Organisasjonen mener at politikernes håndtering av den økonomiske krisen genererer rasisme. Årsaken er at flere av tiltakene som er utarbeidet tilsynelatende forbinder immigrasjonen med den økonomiske lavkonjunkturen.

Talskvinne for SOS rasisme, Begoña Sánchez, retter særlig kritikk mot regjeringens plan for å forenkle og finansiere hjemsendelse av immigranter – Plan Retorno del Gobierno, som hun mener gir inntrykk av at det er immigrantenes feil at Spania har havnet i et økonomisk uføre.

Reformen av utlendingsloven er et annet eksempel Sánchez trekker frem. Hun mener at tiltak som å begrense mulighetene for familiegjenforening og utvide maksimumstiden for integrering for personer som ikke har utført kriminelle handlinger, bidrar til å skape institusjonell rasisme.

Generelt mener SOS rasisme at rasismen er i ferd med å bli institusjonalisert i Spania. Målestokken som brukes for denne påstanden, er antall rasismeanmeldelser organisasjonen mottar. Av det totale antallet anmeldelser i 2008, dreide 19 % seg om institusjonell rasisme, det vil si utført av politiet eller andre offentlig eller private instanser. I 2007 var tallet 11 %.

Sos Rasisme advarer mot at institusjonell rasisme medfører sosial rasisme. Den sosiale rasismen, det vil si rasistiske overgrep utført av privatpersoner, utgjorde ifølge organisasjonen over 50 % av alle anmeldelser som ble innlevert i fjor.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter