Sommerferien for lang i Spania?

Publisert

Er sommerferien for lang i Spania? Ja, mener enkelte. De fleste skoler stenger i slutten av juni og åpner ikke før godt ut i september. Nærmere tre måneders skoleferie kan forstyrre kontinuiteten i barnas læring, hevder kritikerne, spesielt blant de yngste skolebarna. I tillegg er den lange ferien et problem for familier der begge foreldrene er i jobb og ikke kan ta seg fri for å passe barna. Det vises også til andre land i Europa som har kortere ferie og en jevnere fordeling av fridagene utover skoleåret.

Hvordan både arbeidsliv og skole er organisert i Spania et temaer som stadig skaper debatt. Tidligere utredninger konkluderer med at spanjolenes livsmønstre, familieliv og arbeidsliv skiller seg fra det man ser i resten av Europa. Enkelte mener dette er uheldig og at blant annet arbeidsdagen kunne vært bedre organisert. Et av forslagene som har vært oppe er å begrense den lange lunsjpausen midt på dagen. På den måten vil man kunne unngå dødtid midt på dagen og folk kan i stedet slutte jobben tidligere og få frigjort mer tid til familieliv.

Denne gangen er det imidlertid ikke den lange lunsjen som er gjenstand for kritikk, men sommerferien. Sommerferien til spanske barn varer fra slutten av juni til godt ut i september, angivelig blant de lengste i Europa. Hvor lang ferien er påvirker ikke bare barna, men også foreldrene, arbeidslivet og organiseringen av familielivet.

Carlos Martinez som er leder for IMF Business School er blant dem som mener dette er et problem for mange. I et intervju med avisen El País argumenterer han for at nærmere tre måneders ferie kan være problematisk både for skolebarn og for foreldrene som har ansvaret for dem. Det hevdes blant annet at barnas tid borte fra skolen kan være forstyrrende for kontinuiteten i læringen. Spesielt er de yngste skolebarna utsatt og vil med et tre måneders avbrekk kunne havne på avstand til læringsprosessen.

Hvorvidt barnas læring påvirkes i negativ retning er et omstridt spørsmål. Mens enkelt mener ferien er for lang, mener andre at et langt avbrekk kan være sundt for barna. At barn trenger aktiviteter som fyller tomrommet når skolen er over for sommeren er imidlertid ubestridt. Og hvordan dagene skal fylles innebærer en utfordring for mange familier.

I familier der begge foreldrene er i jobb og ikke kan ta seg fri for å passe barna må problemet løses på andre måter. Tilbud som feriekolonier og forskjellige dagtilbud er et alternativ der barna tas hånd om av voksenpersoner og lærer andre ting gjennom sommeren. Detter er imidlertid ikke en løsning som passer for alle barn. For enkelte familier representer også kostnadene forbundet med slike tilbud en økonomisk utfordring, en situasjon som ville vært annerledes dersom ferien var kortere.

Martinez referer til foreningen av mødre og fedre til skoleelver i Spania (Ceapa) som deler disse bekymringene. Foreningen skal tidligere ha foreslått at problemet løses ved at det spanske skoleåret endres slik at den totale tiden barna er borte fra skolen på sommeren blir kortere. Prøveprosjekter har vært introdusert, men har så lang ikke fungert. I dag har spanske skolebarn hverken høstferie eller vinterferie. Det vises til andre land i Europa, som Frankrike, Tyskland og Sveits, som har kortere sommerferie og der fridagene er jevnere fordelt utover kalenderåret.

Les også:

Vil fjerne siestaen

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter