Slutt på overprising for dataroaming

Publisert

Innen to år skal det bli slutt på overprising for dataroaming i EU. Teleselskapene har i flere år utnyttet dette markedet til å tjene store penger, noe som har gjort at mobilbrukere på reise i Europa har risikert skyhøye regninger for telefonsamtaler, SMS og enkle Internett-søk. Europaparlamentet har lenge ønsket å få slutt på praksisen, men har grunnet uenighet mellom medlemslandene ikke fått på plass en avtale før nå. Tirsdag 30. juni ble de nye reglene presentert som vil gjelde også for Norge og resten av EFTA-landene.

Den nye EU-avtalen om dataroaming innebærer i første omgang en 14 måneders overgangsperiode der mobiloperatørene vil ha anledning til å fortsette med begrensede tillegg i prisen. Disse maksimumssatsene skal gjelde fra april 2016 og er på 0,05 euro ekstra per minutt for telefonsamtaler, 0,02 euro ekstra per SMS og 0,05 for hver megabyte på Internett. Pristaket innebærer en reduksjon i regningen for forbrukeren på rundt 75 prosent fra dagens nivå. Fra og med juni 2017 vil det deretter bli forbudt å ta seg ekstra betalt. Å bruke mobiltelefonen på reise i utlandet vil da koste det samme som hjemme.

I følge BBC News inneholder den nye avtalen også regler for behandling av datatrafikk på Internett. Her var det lagt frem et forslag etter modell fra USA om såkalt «nett-nøytralitet», noe som betyr at nettoperatørene ikke skal kunne gi bestemte typer data forrang på nettet, men at all datatrafikk skal behandles likt og gå like fort. I denne delen av avtalen skal det imidlertid være gjort visse unntak. Internett-operatørene skal blant annet fremdeles ha rett til å gi forrang til visse nett-tilbud som krever høyhastighetsforbindelser, som for eksempel Internett TV, forutsatt at det ikke forstyrrer den generelle trafikken på nettet.

 

Roaming

Dataroaming gjør det mulig for reisende å bruke nettbrett og mobiltelefon i utlandet ved at man automatisk knyttets opp mot et annet nettverk når man befinner seg utenfor dekningsområdet til egen operatørs nettverk. Teleselskapene har lenge benyttet seg av dette markedet til å ta seg ekstra godt betalt for telefonsamtaler, SMS og bruk av Internett. Begrunnelsen for betalingen har vært at det koster penger å drive og vedlikeholde nettverkene som gjør roamingen mulig.

Foruten hensynet til forbrukerne er fjerningen av ekstrabetalingen for dataroaming i EU ventet å stimulere entreprenørskap og handel mellom landene. Loven vil gjennom EØS-avtalen også gjelde for Norge og resten av EFTA-landene.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter