Slutt på giftemål for 14-åringer

Publisert

Spania vil heve minstealderen for giftermål fra 14 til 16 år. Lovforslaget er allerede vedtatt i kongresskomiteen og sendt videre til behandling i Senatet. Endringen begrunnes med ønsket om bedre beskyttelse av mindreårige og behovet for regler som blant annet hindrer tvangsekteskap. Loven vil være i samsvar med allerede vedtatte endringer i straffeloven der seksuell lavalder settes opp fra 13 til 16 år.

Spania har i likhet med de fleste andre land i Europa 18 års aldersgrense for inngåelse av ekteskap. Som et unntak fra loven har man imidlertid tillatt giftermål helt ned til 14 års alder. Unntaket gjelder dersom foreldrene eller en domstol samtykker. Denne grensen heves nå med to år slik at minste lovlige alder for inngåelse av ekteskap i Spania blir 16 år. Med den nye loven vil Spania komme på linje med det som er standard for de fleste EU-land. Den nye aldersgrensen kommer som en oppfølging av allerede vedtatte endringer i straffeloven der seksuell lavalder settes opp fra 13 til 16 år (trer i kraft 1. juli 2015).

Les også: Seksuell lavalder skal opp fra 13 til 16 år

I tillegg til den nye aldersgrensen for ekteskap har regjeringen vedtatt endringer for vigselsmyndighet ved borgerlig innstiftelse av ekteskap. Fra nå av skal ikke bare dommere kunne vie. I fremtiden skal dette også kunne gjøres av jurister i det offentlige, notarer og det spanske folkeregisteret Registro Civil. Endringene gjelder også for innvilgelse av skilsmisse.

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: