Sluker kameler for å unngå nyvalg

Publisert

Søndag 23. oktober vedtok PSOEs landsstyre at det skal åpnes for fire nye år med Partido Popular og statsminister Mariano Rajoy. Begrunnelse: Å unngå enda et nytt parlamentsvalg i Spania.

PSOE som er landets nest største parti og det største på venstresiden i spansk politikk var lenge ikke villig til å godta at partilederen for de konservative skulle fortsette som statsminister i Spania. Årsaken var alle korrupsjonssakene som er kommet frem i PP under Rajoys ledelse. PSOE har nå snudd i spørsmålet. Et tredje parlamentsvalg anses som svært ødeleggende for Spania, både for tiltroen til de politiske partiene på hjemmebane og i relasjon til andre land i Europa og EU. PSOEs landsstyre har derfor bestemt, 139 mot 96 stemmer, at de likevel skal stemmes blankt når partiets politiske motstander Mariano Rajoy presenter sitt kandidatur i slutten av oktober.

PSOEs avståelse i Kongressen muliggjør et parlamentarisk flertall for en mindretallsregjering med PP og Rajoy.

Partido Popular hadde absolutt flertall etter valget i 2011, men stupte i oppslutning i det påfølgende valget 20. desember 2015. I det andre parlamentsvalget 26. juni i år gikk PP frem med rundt fem prosent, men hadde likevel ikke nok oppslutning til å danne regjering.

PSOE har hele tiden sittet med nøkkelen. Motstanden mot en PP-regjering med Mariano Rajoy som statsminister har imidlertid vært så stor at partiet ikke har villet godta fire nye år. De mange og omfattende korrupsjonssakene som er kommet frem i PP under Rajoys ledelse har vært avgjørende.

Les også: Bekrefter korrupsjon hos PP

PSOEs tidligere leder Pedro Sánchez var blant de som sa konsekvent nei til Rajoy. Lenge så han ut til å ha partiet bak seg, men etter valget 26. juni falt ikke i lenger den kompromissløse linjen i like god jord hos partiets ledelse. Etter det andre parlamentsvalget på et halvt år og fremdeles små utsikter til regjeringsdannelse kom veteranene i PSOE på banen og mente Rajoy måtte godtas for å unngå nok et parlamentsvalg. Å innlede et samarbeid på venstresiden med det nye og mer radikale partiet Podemos ble samtidig utelukket.

Les også: Spania endelig på vei mot ny regjering

I september besluttet PSOEs landsstyre at partileder Sánchez måtte fjernes for å bane vei for Rajoy. Partiets begrunnelse var at man nå måtte velge mellom to onder; fire nye år med Rajoy eller enda et nytt parlamentsvalg.

Les også: Sánchez går av som partileder

Motstanden mot Mariano Rajoy er fremdels stor i PSOE, men ledelsen svinger nå partipisken for å få beslutningen igjennom i Kongressen. Dersom Rajoy likevel ikke får den støtten han trenger, blir det nytt parlamentsvalg 25. desember, det tredje på ett år.

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter