Slo ned politi på bar, tiltalt for terror

Publisert

Åtte ungdommer risikerer livstid i fengsel for terrorisme etter at to betjenter fra det spanske politiet Guardia Civil ble slått ned på et utested i Navarra. Rettssaken får skarp kritikk fra Amnesty International for bruken av terror-paragrafen på forhold organisasjonen mener burde vært prosedert etter vanlig straffelov. Den spanske statsadvokaten mener imidlertid at angrepet må knyttes til baskiske nasjonalisters kamp for et uavhengig Baskerland og har bedt om mellom 12 og 62 års fengsel for de tiltalte.

Lørdag 14. april deltok tusenvis av mennesker i demonstrasjon i Pamplona (Navarra) i protest mot rettssaken. Normalt ville saken ha gått for en lokal domstol, men ble grunnet anklagen om terrorisme et nasjonalt anliggende og derfor overflyttet til den nasjonale domstolen i Madrid (Audiencia Nacional). Den spanske statsadvokaten mener angrepet på politimennene må sees i sammenheng med baskiske nasjonalisters kamp for et uavhengig Baskerland og knytter handlingen til politiske separatistgrupper assosiert med ETA. Aktoratet har derfor bedt om mellom 12 og 62 års fengsel for ungdommene.

Handlingen går tilbake til 2016, da de to politibetjentene utenfor tjeneste skal ha blitt angrepet på et utested i byen Alsasua i Navarra. Foreldrene til flere av de tiltalte mener saken handler om et barslagsmål og ikke terror og får støtte av Amnesty International. De fleste av de tiltalte er i alderen 19 til 24 år.

Anklagen om terror skal blant annet være basert på vitnemål fra de to politibetjentenes partnere som også var tilstede på utestedet og selv ble utsatt for angrepet. De to kvinnene forteller om hets og hatytringer rettet mot politimennene, ytringer som skal ha handlet om at de to betjentene var fra Spanias nasjonale politistyrke Guardia Civil og således representanter for Spania og den spanske stat.

En større gruppe ungdommer skal ha samlet seg rundt de to parene og fulgt etter dem ut av lokalet i Alsasua der politimennene skal ha blitt slått ned. Begge mennene skal ha blitt skadet i slåsskampen. Den ene skal ha endt på sykehus med en brukket ankel.

At det ble utøvd vold mot betjentene, anses som hevet over tvil. Anklagen om terror får imidlertid kritikk fra flere hold. Ungdommene hevder selv at de er uskyldige, primært for angrepet og sekundert for anklagen om politisk tilknytning og motiv.

Rettssaken som begynte den 16. april får skarp kritikk fra Amnesty International. Organisasjonen mener bruk av terrorparagrafen mot ungdommene ikke står i forhold til handlingen og mener saken burde vært prosedert etter vanlige strafferettslige regler. Amnesty ser på rettssaken som en konsekvens av Spanias utvidede terrorlov, en lov der det i følge organisasjonen inngår paragrafer med vage formuleringer som gjør det mulig å kriminalisere handlinger uten at de har noe med terrortrussel å gjøre. Terrorlovens virkeomårde ble utvidet etter en reform i 2015.

Les også: Dømt til to års fengsel for musikk-tekster

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter