Slik unngår du kildeskatten

Publisert

I løpet av november har mange norske Spania-pensjonister mottatt brev fra Skatteetaten i Norge, med overskrift ”Nye regler om norsk kildeskatt på pensjon”. Det betyr ikke at kildeskatten innføres for pensjonister i Spania, tvert imot, i brevet står det hvordan man skal forholde seg for å unngå å bli rammet av den nye skatten. Skatteforholdet mellom Spania og Norge er regulert av egen skatteavtale.

I løpet av november har mange norske Spania-pensjonister mottatt brev fra Skatteetaten i Norge, med overskrift ”Nye regler om norsk kildeskatt på pensjon”. Det betyr ikke at kildeskatten innføres for pensjonister i Spania, tvert imot, i brevet står det hvordan man skal forholde seg for å unngå å bli rammet av den nye skatten. Skatteforholdet mellom Spania og Norge er regulert av egen skatteavtale. Den nye kildeskatten får ingen konsekvens for nordmenn i Spania, utover det at man som pensjonsmottaker må bekrefte at man har skattemessig tilknytning til Spania.

I brevet fra Skatteetaten heter det ”Etter noen skatteavtaler skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, beskattes i Norge. Etter andre skatteavtaler er alle eller visse typer pensjoner unntatt fra beskatning i Norge. Kan du dokumentere at du er skattepliktig som bosatt i et av disse landene, kan du kreve at hele eller deler av pensjonen fra Norge blir fritatt for norsk skatt”.

Senere i brevet står det ”Bor du i Pakistan, Spania, Sveits eller Tyskland, kan du søke om skattefridag i Norge”.

 

Det betyr at samtlige norske Spania-pensjonister, som er registrert og betaler skatt til Spania, kan søke om fritak for norsk kildeskatt.

"Residencia Fiscal"

Fremgangsmåten er å henvende seg til det spanske skattekontoret der du bor (Hacienda/Agencia Tributaria). Der skal man og be om en utskrivt av "Certificación de Residencia Fiscal en España". Det er beviset norske skattemyndigheter ber om i brevet for å få dokumentert at man har skattemessig tilknytning til Spania.

Har du det vil du bli fritatt for kildeskatten all den tid den ikke er med i noen skatteavtale mellom Norge og Spania.

Nordmenn på Costa Blanca kan henvende seg til "Hacienda" i henholdsvis Benidorm eller Orihuela avhengig av hvor man bor på kysten. De som bor andre steder i Spania kan finne sitt nærmeste skattekontor på websiden www.aeat.es.

 

Mer om kildeskatt:

Kildeskatt på pensjoner – Lovforslag vedtatt

Kildeskatten gjelder ikke Spania

Kildeskatten innføres – berører ikke Spania-pensjonister

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter