Slaget ved Pancorbo: Maktkamp i Pyreneenes Skygge

Publisert

I det tidlige 9. århundret, i år 816, utspilte det seg et dramatisk slag ved Pancorbo, et pass i de majestetiske Pyreneene. Dette slaget var en del av de større konfliktene som formet middelalderens Spania, et landskap preget av kulturkollisjon og territorielle maktkamper.

På den ene siden stod en allianse av baskere og asturianere, fast bestemt på å forsvare sitt land mot sør. På den andre siden var de muslimske styrkene fra det emiratet i Córdoba, som søkte å utvide sitt territorium nordover. Slaget ved Pancorbo var ikke bare en militær konfrontasjon, men også en manifestasjon av kulturelle og religiøse spenninger som rådet i regionen.

Det illustrerte den begynnende motstanden mot muslimsk styre i det nordlige Spania og satte scenen for de kommende århundrenes omfattende konflikter mellom kristne kongedømmer og muslimske kalifater.

Kamper over 13 dager

Abd al-Karim ibn Abd al-Wahid ibn Mugit ledet angrepet i 816 på det karolingisk-allierte Pamplona. Der plyndret de umayyadiske styrkene Orón-dalen. Velasco, herren i Pamplona, ba om hjelp fra kongeriket Asturias og satte sammen en hær for å møte maurerne[4].

Styrkene møttes i nærheten av Pancorbo, der slaget varte i tretten dager, og baskerne planla forsvaret sitt ved hjelp av elveforter og raviner, og blokkerte tilgangen med tømmerstokker, skyttergraver og groper de hadde gravd med egne våpen, slik at Córdobanerne ikke kunne komme gjennom.

Til slutt kom de kristne baskiske styrkene på offensiven og forsøkte å krysse elven, men cordobanerne hadde sperret av overgangen og massakrerte dem med sverd og lanser. De fleste av de drepte døde etter å ha falt ned fra klippene rundt slagmarken. Det påfølgende regnet gjorde at den felles baskisk-asturiske styrken var dårlig forberedt etter at alle forsvarsverkene deres var blitt ødelagt.

Velasco ble drept sammen med tre andre baskisk-asturiske ledere, Garcia ibn Lubb (= “sønn av Lupus”), som var Alfonsos onkel på morssiden, Sancho, “den beste ridderen i Pamplona”, og den hedenske krigeren Ṣaltān. Styrkene deres ble tvunget til å trekke seg tilbake. Córdobanerne var imidlertid også i en vanskelig situasjon, og til tross for seieren deserterte store deler av hæren deres.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter