Skeptisk til å gi 10-åringer egen mobil

0
129

«Er det egentlig nødvendig at et barn på 10 år har egen mobiltelefon?». Spørsmålet stilles i forbindelse med en ny undersøkelse om mindreårige og ny teknologi gjennomført av forbrukerorganisasjonen Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu).

Undersøkelsen konkluderer med at 41 % av alle 9 og 10-åringer i Valencia-regionen har egen mobiltelefon. Utvider man aldersgruppen fra 9-14 år (som er målgruppen for undersøkelsen) er andelen oppe i 60,9 %.

«Er det egentlig nødvendig at et barn på 10 år har egen mobiltelefon?». Spørsmålet stilles i forbindelse med en ny undersøkelse om mindreårige og ny teknologi gjennomført av forbrukerorganisasjonen Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu).

Undersøkelsen konkluderer med at 41 % av alle 9 og 10-åringer i Valencia-regionen har egen mobiltelefon. Utvider man aldersgruppen fra 9-14 år (som er målgruppen for undersøkelsen) er andelen oppe i 60,9 %.

Avacu, som advarer mot farene forbundet med smarttelefon og internett-bruk, påpeker at stadig yngre barn lever et liv gjennom sosiale medier der foreldrene har liten eller ingen kjennskap til hva som foregår.

72 % av alle de spurte i undersøkelsen (et utvalg bestående av 600 barn i alderen 9-14 år) svarer at de har minst én konto på sosiale medier, mens 30 % svarer at de har to eller flere.

I øverste del av utvalget, alderen 13-14-år, svarer til sammenlikning 90 % at de har minst én slik profil.

Andelen som bruker smarttelefonen til å koble seg på sosiale medier eller til chatting (gjennom programmer som Whatsapp og Tuenti) er på 39 %.

27,5 % av barna svarer at de er på internett hver dag. Bare 7,5 % sier de aldri bruker internett.

En ny tendens blant de unge, som trekkes frem som positiv, er at andelen som svarer ja på at de deler informasjon med fremmede på nett («legger til som venn») har gått ned med 16 % sammenliknet med 2011, noe Avacu mener skyldes vellykkede informasjons- og holdningskampanjer