Skattefradrag ved oppusning

Publisert

Valencia-regionen vil innføre et skattefradrag på 10 prosent av kostnadene forbundet med oppusning av leiligheter, hus og bygninger. Ordningen innføres i 2014 og skal gjelde alle typer utbedringsprosjekter, innvendig som utvendig. Tiltaket har til hensikt å stimulere til vedlikehold av eiendommer samt gi økt sysselsetting i regionen.

Det nye reglene vil i utgangspunktet kun gjelde for 2014 og 2015 og har et tak på 23.000 euro i individuelle likningsoppgaver og 37.000 for par med delt likning. Regionale myndigheter regner med at det i Alicante-provinsen alene vil være behov for oppusning og restaurering av rundt 32.000 boliger de neste to årene. Verdien av jobbene er anslått til 250 millioner euro.

Comunidad Valenciana ser for seg store investeringer innen denne sektoren i årene fremover. For hele regionen (Castellón,Valencia og Alicante) er det anslått at nærmere 300.000 boliger innen 2025 vil trenge fornyelse, noe som skal tilsvare investeringer på rundt to milliarder euro og 95.000 nye arbeidsplasser. Myndigheten håper på denne måten å kunne kompensere noe for de siste årene med tap av jobber i bygge- og anleggsbransjen.

Rapporten som er lagt frem i forbindelsen med de nye reglene viser at folk i gjennomsnitt bruker rundt 10.400 euro når de pusser opp (ca. 85.000 kroner). Nytt bad eller nytt kjøkken er de vanligste utbedringen som gjøres, til sammen 73 prosent av alle jobber.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter