Skal inspisere kjernekraftverk

Den spanske kjernekraftinspeksjonen skal inspisere det Ibedrolaeide kjernekraftverket Cofrentes. Det er klart etter at kjernekraftverket hadde tekniske vanskeligheter under påfyllingsarbeider for kort tid tilbake.

Den spanske kjernekraftinspeksjonen skal inspisere det Ibedrolaeide kjernekraftverket Cofrentes. Det er klart etter at kjernekraftverket hadde tekniske vanskeligheter under påfyllingsarbeider for kort tid tilbake.

Problemet ble rangert som ”1-problem” på en skala fra 1 til 7 som er utarbeidet av kjernekraftinspeksjonen, hvor 1 er mest alvorlig. Til sammenligning ble lekkasjene ved kjernekraftverket Asco 1 i fjor, hvor ledelsen ble ilagt en bot på 15,4 millioner euro, rangert som et ”2-problem”.

Spanias mest alvorlige kjernekraftulykke inntraff i 1989, da sikkerhetssystemet ved verket Vandellos 1 brøt sammen. Kjernekraftverket ble stengt etter ulykken. 

Spania har per i dag åtte aktive kjernekraftverk. Disse produserer rundt 20 % av landets energi. Zapateroregjeringen har ved flere anledninger varslet at de ønsker å erstatte kjernekraften med fornybare energikilder, og har beordret stengning av verket Garona innen 2013.
 

Relaterte saker