Skal endelig motta flere flyktninger

Publisert

Spania skal endelig motta flere syriske flyktninger av kvoten som ble avtalt med EU for 2016 og 2017. I løpet av mai og juni kommer de første 150 til landet med fly fra Hellas. Det spanske hjelpeapparatet har stått klart i lengre tid, men har det siste halve året måttet vente på trengende grunnet treghet i systemet. Den spanske regjeringen er kritisert for situasjonen. Fungerende utenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) hevder imidlertid at Spania gjentatte ganger har etterspurt flyktninger og at problemet har ligget hos EU og mottaksland som Hellas.

I 2015 tok Spania imot rundt 7.000 syriske flyktninger. I 2016 har det imidlertid vært full stopp. De siste som kom etter den nye avtalen med EU var i november og desember i fjor, totalt 18 personer.

Spania ble i 2015 enige med EU om å ta imot nærmere 16.000 syriske flyktninger for peridoen 2016 og 2017.

Les også:

Flyktninger når ikke frem til Spania

Hjelpen klar. Flyktningene uteblir

Spania sier ja til 15.000 flyktninger

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter