9.8 C
Alicante
30.4 C
Málaga
17.9 C
Las Palmas de Gran Canaria

Sjømannspresten dro til Tenerife

Sjømannsprest Reidar Ådnanes og diakon Marta Kristin Valvatne forlot sjømannskirken i Albir og Villajoyosa i begynnelsen av sommeren. Sjømannskirken har nå styrket bemanningen på Tenerife hvor Ådnanes blir sjømannskirkens første fast sjømannsprest på ferieøya.

– Tenerife har vært vår dårlige samvittighet i flere år, med flere besøkende fra Norge enn både Lanzarote og Mallorca hvor vi har hatt virksomhet, sier utenlandssjef for sjømannskirken Espen Feilberg-Jacobsen.

Sjømannsprest Reidar Ådnanes og diakon Marta Kristin Valvatne forlot sjømannskirken i Albir og Villajoyosa i begynnelsen av sommeren. Sjømannskirken har nå styrket bemanningen på Tenerife hvor Ådnanes blir sjømannskirkens første fast sjømannsprest på ferieøya.

– Tenerife har vært vår dårlige samvittighet i flere år, med flere besøkende fra Norge enn både Lanzarote og Mallorca hvor vi har hatt virksomhet, sier utenlandssjef for sjømannskirken Espen Feilberg-Jacobsen.

Til nå har det bare vært norsk vinterprest på Tenerife i tillegg til en fast diakonstilling.

– Nå er vi glad for å få på plass den andre hele stillingen og ønsker fortsatt å styrke vårt arbeide på øya. Prestestillingen lå i budsjettet fra sommeren av.  Vakanse i diakonimedarbeiderstillingen gjør at sjømannskirken kan plassere et par i stillingen og få på plass to helårsstillinger, sier Espen Feilberg-Jacobsen.

Relaterte saker

- Advertisement -