Sier nei til fjerning av kors

Publisert

Høyesterett i Madrid har sagt nei til å fjerne korset på fjellet La Muela i Orihuela. Foreningen Preemiencia del Derecho har i flere år forsøkt å få det religiøse symbolet fjernet men har nok en gang fått anken avvist. Høyesterett begrunner avgjørelsen med at korset hverken er å anse som religiøst diskriminerende eller bryter med prinsippet om at den spanske stat skal være nøytral i forhold til religion. Foreningen som vil ha korset fjernet har anket avgjørelsen til den spanske forfatningsdomstolen.

Svært mange fjell i Spania har enten en kirke, et kapell, et kors eller en Maria-figur på sitt høyeste punkt. Få konstruksjoner er imidlertid så store og dominerende som La Cruz de la Muela i Orihuela. Korset befinner seg på ett av toppunktene i fjellformasjonen Sierra de Orihuela rett bak byen og kan sees fra flere mils avstand.

Preemiencia del Derecho har siden 2010 har forsøkt å få det religiøse symbolet fjernet, men har tapt i den ene rettsinnstansen etter den andre. I slutten av desember i fjor kom høyesterett i Madrid (Tribunal Superior) med sin dom der de avviser foreningens anke og opprettholder en tidligere avgjørelse fra den regionale domstolen i Valencia om at korset bør få stå. Høyesterett begrunner avgjørelsen med at korset hverken er å anse som religiøst diskriminerende eller bryter med prinsippet om at den spanske stat skal være nøytral i forhold til religion. Selv om oppføringen er skjedd på statlig grunn, vises til at det er lang tradisjon for å ha et kors på det aktuelle stedet og at det regnes som en del av Orihuelas kulturelle identitet.

I over 600 år skal det ha vært et kors på La Muela. De første versjonene var laget av tre før man på begynnelsen av 1900-tallet gikk over til mer robuste kors av jern.

Selv om dagens konstruksjon er av nyere dato, har korset en historie som angivelig går helt tilbake til middelalderen. Det heter seg at den dominikanske presten og filosofen Vicente Ferrer skal ha besøkt byen i 1411 og foreslått at et kors skulle settes opp på stedet. I følge sagnet skal korset ha hatt en så sterk innvirkning på innbyggerne i Orihuela at byen helt ble kvitt syndige handlinger som blasfemi, pengespill og utroskap. Det heter seg også at familier og bander som før hadde vært i krig med hverandre inngikk avtaler om fred og at alle byens bordeller ble stengt. Den dominikanske presten som foreslo oppføringen skal også ha utrettet en rekke andre mirakler og ble senere gjort til katolsk helgen av pave Callistus III.

Foreningen Preemiencia del Derecho som nå vil ha korset fjernet har så langt ikke vunnet frem i retten. Foreningen har imidlertid ikke gitt seg og har anket avgjørelsen fra høyesterett videre til den spanske forfatningsdomstolen.

Preemiencia del Derecho har kjempet mot oppføring av religiøse symboler på offentlig sted en rekke steder i Spania. De har også kjempet for å få fjernet symboler og navn etter Spanias tidligere diktator Francisco Francos tid.

I følge foreningen er korset i Orihuela langt fra så uskyldig som mange vil ha det til. Organisasjonen mener det ligger en sterk religiøs og katolsk betydning bak oppføringen og at korsets plassering på offentlig grunn bryter med prinsippet om at den spanske stat skal være nøytral i forhold til religion og hverken bekle monumenter eller fjelltopper med religiøse symboler. Foreningen sier i en uttalelse at de om nødvendig vil ta saken videre til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter