Setter opp fartsgrensen til 130

Publisert

PP-regjeringen går inn for å sette opp fartsgrensen fra 120 til 130 kilometer i timen. Samtidig skal bøtene for promillekjøring opp fra 500 til 1.000 euro. Endringene kommer samtidig med den laveste registreringen av dødsfall på spanske veier siden statistikken startet i 1965. Den nye fartsgrensen møter motstand hos organisasjonene for veitrafikkofre.

 

Regjeringens forslag til ny maksfart er ventet vedtatt i oktober og innebærer også at fartsgrensene settes ned. Mens motorveiene enkelte steder vil få den nye grensen på 130 er det ventet at strekninger som i dag har 100 km/t settes ned til 90 km/t, mens andre settes ned til 50. I tillegg skal flere veier i byer og tettbygde strøk gjøres om til 20- og 30-sone.

 

1.903 mennesker døde på spanske veier i 2012, det laveste tallet siden målingene startet i 1965. En reduksjon i antall dødsfall oppfattes positivt. Samtidig påpekes det at tallene fremdeles er høye, med et gjennomsnitt på mer enn fem dødsfall i trafikken per dag. Antall dødsfall utenfor tettbygde strøk har gått ned med rundt 10 prosent, mens de øker noe i byene. Samtidig som regjeringen ser muligheten til å sette opp fartsgrensen på motorveien, ønsker de derfor også lavere grenser i byene og på mindre veier.

 

Det spanske automobilforbundet (RACE) har tidligere uttalt at de er tilhenger av den nye grensen på 130, mens organisasjonene for veitrafikkofre (AESLEME, Stop Accidentes og PAT) mener høyere fartgrense vil øke dødstallene i trafikken. Det påpekes at folk har en tendens til å kjøre fortere enn det som er tillat, slik at økningen reelt sett betyr mer enn 130 kilometer i timen. Man risikere derfor at bilister som i dag allerede kjører i 130 og 140 kilometer i timen, øker hastigheten til 140 og 150.

 

 

Blant de nye endringene vil man også innføre strengere straffer for promillekjøring, med en dobling av bøtene fra 500 til 1.000 euro. Det skal også innføres promille- og ruskontroller for fotgjengere som bryter trafikkloven, både de som har vært innblandet i ulykker og ellers. I tillegg kommer det påbud om bruk av hjelm for barn på sykkel, mens en eventuell regelendring for voksne fremdeles er til debatt. Det innføres også nye regler for når barn kan gå fra barnesete til vanlig bilbelte, en grense som skal bestemmes av barnets høyde og som er forventet satt til 135 centimeter. Bruk at radardetektor i bil skal bli forbudt.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter