Seksuell lavalder skal opp fra 13 til 16 år

Publisert

Seksuell lavalder i Spania skal settes opp til 16 år. Den nåværende grensen på 13 år er blant de laveste i Europa. Bare Vatikanstaten har med sine 12 år en lavere alder. I 2007 ba FNs komité for barns rettigheter Spania om å heve alderen til 15 år. Regjeringen har nå vedtatt et lovforslag der de går inn for 16 års grense, det samme som i Norge. Den nye loven innebærer at en voksen som har seksuell omgang med en person under 16 år kan straffes med fengsel opptil 12 år.Eksperter på barns rettigheter i FN skal i 2007 ha påpekt overfor Spania at 13 år ikke bare var én av de laveste aldersgrensene i Europa men også på verdensbasis. Europarådet skal også ha anmodet Spania om å heve grensen. De fleste landene i Europa har enten 14, 15 eller 16 år som grense.

 

Et forslag om å sette opp alderen skal også ha blitt foreslått i 2009 men ikke ført til endringer.
I følge den spanske avisen El País ble spørsmålet på nytt aktualisert i fjor etter at en mann på 39 år  drepte en 13 år gammel jente i Albacete (Castilla-La Mancha). Mannen hadde angivelig et kjæresteforhold til jenta. Opposisjonspartiet PSOE skal kort tid etter ha kommet med en anmodning til regjeringen om å gjøre endring av loven til en hastesak. Spanias helse- og sosialminister Ana Mato (PP) skal så i mai i år ha lagt frem et forslag om 16 år. Forslaget ble begrunnet med oppfordringen fra FN og ønsket om å bekjempe misbruk av barn. Det skal også ha blitt referert til Europarådets anmodning om at barn under 15 år ikke skal kunne gi samtykke til seksuell omgang med voksne.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter