Seks dødsfall etter «balconing»

Publisert

Seks unge mennesker har så langt i år omkommet etter å ha falt eller hoppet fra balkonger på hoteller i Spania. Fenomenet som ofte handler om å hoppe ned i hotellets badebasseng refereres gjerne til som «balconing» og er mest utbredt på ferieøya Mallorca. De fleste dødsfallene har skjedd i Magaluf på Mallorca, et sted kjent for utagerende festing og mange briter.

Utfordringen med å kontrollere ungdom på fest i utlandet er kjent fra flere land i Europa. I likhet med norske ungdommer som reiser til ferieøyer i Hellas er høyt inntak av alkohol og andre rusmidler utbredt og bidrar til problemene.

De tragiske dødsfallene forbundet med balconing i Spania er blitt et av eksemplene på hvor galt det kan gå når ting kommer ut av kontroll. Problemet har vært kjent for spanske hotelleiere i mange år. I 2017 ble det angivelig ikke registrert dødsfall knyttet til den vågale «sporten». I år har imidlertid antall skader og dødsfall igjen gått opp.

Av de seks personene som så langt i år har miste livet ved balconing, skal fem ha skjedd på ferieøya Mallorca. Fire av disse dødsfallene har forekommet ved hoteller og appartementer i Magaluf rett utenfor Palma. Magaluf er kjent for å være populært blant unge mennesker som reiser til Syden for å feste, de fleste fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

«Balconing»

Ikke alle dødsfallene som omfattes av begrepet “balconing”, slik det brukes i spanske aviser, gjelder hopping fra balkong til basseng. Selv om dette er hovedbetydningen av ordet, brukes begrepet også om andre former for ulykker forbundet med hotellgjesters klatring på balkonger, inkludert der folk tar seg over fra en balkong til en annen.

Alle tilfellene har imidlertid det til felles at det handler om unge mennesker på ferie som enten har drukket mye alkohol og/ eller ruset seg på andre måter.

Nye lover og tiltak
Lokale myndigheter på Mallorca har i samarbeid med hotellbransjen innført en rekke regler og tiltak for å få bukt med problemet, herunder holdningskampanjer. På hotellene deles det ut brosjyrer med informasjon om faren forbundet med å klatre på balkongen. Enkelte reiseselskaper som selger turer til unge mennesker, blant annet i Storbritannia, har også bidratt med informasjon for å bevisstgjøre sine kunder.

De senere årene har også flere hoteller hevet rekkverkene på balkongene. Mange steder er det også innført mer videoovervåkning om kvelden og natten. De fleste hoppene som gjøres skjer sent på kvelden. Mange steder har man i tillegg innført en praksis der unge turister er forsøkt plassert i lavere etasjer på hotellbygningen for å unngå store fallhøyder.

Også formelle sanksjoner er innført. I Palma på Mallorca vil ny lovgivning tre i kraft senere i år der balconing er spesielt regulert. I følge avisen El País vil irregulær opptreden på hotellbalkonger i fremtiden kunne straffes med bøter opptil 750 euro.

 

Begrenser salget av alkohol

Kommunen vil også innføre begrensninger på salg av alkohol. Mellom midnatt og åtte om morgenen er det ikke lov til å ta med seg alkohol fra utesteder. All alkohol må i dette tidsrommet konsumeres inne på serveringsstedets område.

Les også: Studenter gikk berserk på Solkysten

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter