Sår tvil om Zapateros lederevner

Etter at José Luís Rodríguez Zapatero annonserte retningslinjene for Spanias formannskapsperiode i EU, har en rekke høyreorienterte politikere i EU parlamentet gått ut og stilt spørsmålstegn ved Zapateros lederevner.

En rekke representanter for Europas kristendemokratiske partier sår tvil om Zapatero er mannen til å lede Europa ut av den økonomiske lavkonjunkturen. Kritikerne henviser til den stigende arbeidsledigheten og det stadig voksende budsjettunderskuddet i Spania.

Etter at José Luís Rodríguez Zapatero annonserte retningslinjene for Spanias formannskapsperiode i EU, har en rekke høyreorienterte politikere i EU parlamentet gått ut og stilt spørsmålstegn ved Zapateros lederevner.

En rekke representanter for Europas kristendemokratiske partier sår tvil om Zapatero er mannen til å lede Europa ut av den økonomiske lavkonjunkturen. Kritikerne henviser til den stigende arbeidsledigheten og det stadig voksende budsjettunderskuddet i Spania.

Spanias statsminister, som blant annet har definert kampen mot arbeidsledigheten, miljøspørsmål og reform av det europeiske energimarkedet som prioriterte oppgaver, fikk imidlertid hjelp fra uventet hold. Partido Populars representant i EU-parlamentet, Jaime Mayor Oreja, ga uforbeholden støtte til Zapatero.

Relaterte saker