Rumenere får trygden med seg hjem

Publisert

Spanias arbeids- og immigrasjonsminister Celestino Corbacho har besøkt sin rumenske kollega Marian Sârbu. De to har diskutert problemer relatert til det stadig vanskeligere arbeidsmarkedet i Spania, som per i dag teller 70.912 arbeidsledige rumenere.

Spanias arbeids- og immigrasjonsminister Celestino Corbacho har besøkt sin rumenske kollega Marian Sârbu. De to har diskutert problemer relatert til det stadig vanskeligere arbeidsmarkedet i Spania, som per i dag teller 70.912 arbeidsledige rumenere.

Etter møtet sier Corbacho at han vil innføre to ordninger for arbeidsledige rumenere i Spania. En består i å finansiere hjemreisen. Mens den andre består i å innlemme Romania i ”den frivillige hjemreiseplanen” – Plan de Retorno Voluntario, som er iverksatt for en del land utenfor EU.

Denne planen består i at arbeidsledige immigranter i Spania beholder retten til å heve spansk arbeidsledighetstrygt etter at de er vendt hjem. Ordningen forutsetter en rekke betingelser. I rumenernes tilfelle vil den blant annet forutsette at muligheten til å heve trygd er begrenset til tre måneder, samt at de som hever trygd må bevise at de aktivt søker arbeid.  

I Romania er situasjonen helt motsatt av hva den er i Spania. Den rumenske regjeringen har beregnet at landet vil trenge minst en million arbeidere de kommende årene. Som følge av at så mange rumenere har emigrert til Spania, har landet den siste tiden måtte importere arbeidskraft fra Kina.

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter