RTVE beklager nazi-sammenlikning om urfolk i Latin-Amerika

Publisert

Den spanske statskanalen RTVE beklager sammenlikningen mellom aztekere og nazister selskapets president José Antonio Sánchez gjorde i slutten av mars. De oppsiktsvekkende ordene inngikk i en tale ved det latinamerikanske kulturhuset Casa América i Madrid. Presidenten skal også ha bagatellisert ugjerningene til Spania under kolonitiden da millioner av mennesker ble gjort til slaver, torturert og drept. I følge Sánchez var spanjolene først og fremst «evangeliserende» og «siviliserende».

Intensjonen bak RTVEs presentasjon i kulturhuset Casa América var paradoksalt å bygge bro mellom Spania og de latinamerikanske landene. Presidentens tale som hadde tittelen Det forpliktende engasjementet til RTVE overfor Amerika» (El compromiso de RTVE con América), gjorde alt annet enn dette, noe som kom tydelig til uttrykk i reaksjonen på sosiale medier både i Spania og i latinamerikanske land.

Aztekerne var et folk som holdt til i det sentrale Mexico i århundrene før Spania okkuperte området på1500-tallet. Hvorfor RTVE-pesidenten José Antonio Sánchez ville sammenlikne denne kulturen med nazister handlet egentlig om et forsvar av Spanias rolle som koloniherre.

Til støtte for parallellen til Hitlers nazi-Tyskland henviste han til den kjent australske antropologen Inga Clendinnen som døde i 2016. Spanske El País og flere historikere som har uttalt seg i avisen tviler imidlertid på sannheten i referansen. Årsaken er at man ikke har klart å finne noe liknende sammenlikninger i hennes bok om aztekernes kultur.

“Å beklage at det aztekiske imperium forsvant er som å uttrykke sorg over nedkjempelsen av nazistene i Andre verdenskrig” var Sánchez eksakte ord. Sammenlikningen var ment som et forvar av Spanias rolle som koloniherre.

Langt på vei benektet han den allment aksepterte kritikken av Spania om at aztekere og andre urfolks kulturer i stor grad ble utslettet som følge av en brutal og undertrykkende kolonisering.

Lederen for den spanske statskanalens argument var at aztekerne selv hadde et brutalt imperium som hvert år drepte og ofret tusenvis av mennesker og at Spania egentlig reddet befolkningen fra et tyrannisk styre.

Han bagatelliserte dermed ugjerningene til de spanske koloniherrene, en undertrykkelse som pågikk i over tre hundre år og der millioner av mennesker ble gjort til slaver, torturert og drept.

«Jeg vil igjen insistere. Spania var aldri koloniserende. Det var «evangeliserende og siviliserende», mente Sánchez. Denne oppfatningen er senere blitt motsagt av flere historikere.

Spanjolenes velmenende misjonering utgjorde angivelig kun en liten del av engasjementet i Latin-Amerika. Makthaverne motarbeidet til dels også misjonærenes virksomhet i det urfolket ikke ble sett på som likeverdige mennesker.

Spanias ærend i kolonilandene var først og fremst å erobre territorium og utnytte naturressurser som sølv og gull, påpeker ekspertene.

Kringkastingsrådet til Televisión Española (TVE) har i ettertid bedt om unnskyldning for president José Antonio Sánchez´ uttalelser. I en pressemelding den 6. april sier rådet at de «skammer seg» over presidentens ord og tar totalt avstand fra alt som ble sagt.

Det presiseres at innholdet i talen som ble holdt ved det latinamerikanske kulturhuset Casa América i Madrid den 30. mars var av subjektiv karakter og ikke reflekterer kanalens oppfatning. Rådet legger også til at hendelsen bekrefter behovet for å endre hvordan styret av statskanalen er organisert og viser til et forsalg som ble lagt frem i Kongressen 28. mars.

José Antonio Sánchez ble utnevnt til president for den spanske statskanalen RTVE av det konservative regjeringspartiet Partido Popular i 2014, en utnevnelse som av kritikerne ble betegnet som politisk. Han skal ha hatt den samme stillingen under regjeringen Aznar (Partido Popular) fra 2002 til 2004.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter