Røykte foran barna, fratatt omsorgen

Publisert

En mann i Córdoba er fratatt omsorgen for sine barn på 10 og 13 år etter å ha røykt foran dem “konstant”. Mannen skal ha delt omsorgen for barna med sin fraskilte kone, men må i fremtiden nøye seg med en begrenset samværsrett. I dommen legges det vekt på at barna selv hadde uttrykt bekymring over røykingen.

Den noe uvanlige barnevernssaken skal ha havnet hos retten i Córdoba etter at barnas mor gikk til sak mot barnefaren. Kravet om å overta omsorgen for barna skal ha blitt fremsatt etter at faren ikke tok det som oppfattes som nødvendige helsemessige hensyn til de mindreårige.

Det tidligere ekteparet ble skilt i november 2017 og hadde delt omsorg for barna på 10 og 13 år. Barna skal ha bodd hos foreldrene annenhver uke.

Provinsdomstolen i Córdoba har i dommen lagt vekt på at barna selv har uttrykt bekymring over røykingen. Blant annet skal den eldste av dem ha fortalt at faren også røkte på soverommet hans.

Retten betegner røykingen som «konstant» og «patologisk» og mener faren ikke har utvist hensyn til annet enn «egen avhengighet» til tobakk.

Det anføres videre at røyking i dag er forbudt på offentlige steder som på skole, jobb og i helsevesenet. At den samme beskyttelsen ikke skal komme barna til del når de er hjemme, betegnes som «ulogisk». Mannen mister dermed den vanlige omsorgen for barna, men beholder en begrenset samværsrett.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter