«Rengjøring» før valget i 2015

Publisert

Ledelsen i Partido Popular i Valencia ønsker å kvitte seg med korrupsjonstiltalte kandidater før partiet stiller til valg i 2015. De siste årene har minst ti av PPs folkevalgte ved regionsparlamentet stått tiltalt i en eller flere korrupsjonssaker. Flere har valgt å trekke seg men seks representanter er fremdeles igjen.

Problemet med korrupsjon gjelder ikke bare PPs sjanser ved neste års regions- og kommunevalg. Når politikerne bruker tid og ressurser på å forsvare seg i straffesaker istedenfor å drive med politikk, går det også utover administrasjonene i kommunene de leder. Regionspresident Alberto Fabra annonserte nulltoleranse for korrupsjon da han tok over som regionsleder for partiet i 2011. Utsagnet har så langt blitt hengende ved ham som et tomt løfte. De siste månedene har imidlertid ledelsen økt presset.

Da Gürtel-tiltalte Milagrosa Martínez omsider måtte trekke seg torsdag 20. mars skal mange ha pustet lett ut. Martínez som også er ordfører i Novelda står tiltalt for korrupsjon fra tiden da hun hadde ansvaret for turisme i Valencia-regionen. Det samme gjør hennes etterfølger Angelica Such (PP) som trakk seg i februar.

Rettsaken mot de to som starter i slutten av mars handler om hvordan en anbudskonkurranse i 2005 ble manipulert slik at oppdraget om å promotere Valencia som reisemål ved den årlige turistmessen i Madrid (FITUR) i 2005 kunne gå til Gürtel-nettverkets firma Orange Market. Avtalen ble opprettholdt i fire år fra 2005 til 2009 og skal ha gitt det korrupte nettverket inntekter på rundt 5 millioner euro.

Da de to politikerne trakk seg skal antallet korrupsjonstiltalte PP-representanter i regionsparlamentet ha gått ned til seks personer. En av de som nå sitter igjen og som konsekvent har nektet for alt hun er beskyldt for er ordføreren i Alicante, Sonia Castedo. Castedo er mistenkt for å ha lekket informasjon fra reguleringsplanen for utbygging i Alicante til entreprenør Enrique Ortíz, en forretningsmann som selv er involvert i en rekke korrupsjonssaker. Mens mange av partiets representanter åpent er blitt bedt om å trekke seg, er Castedo så langt blitt skånet – angivelig fordi hun for tiden er gravid. Regionsleder Alberto Fabra brukte i hvert fall dette som argument da han tidligere i år skulle forsvare hvorfor hun fremdeles opptok en plass i parlamentet.

Alberto Fabra er på mange måter blitt sett på som mannen som skulle rydde opp i PPs korrupsjonsproblemer i Valencia. Den tidligere ordføreren fra Castellón tok over vervet som regionspresident i 2011 da hans forgjenger Francisco Camps (PP) måtte trekke seg på grunn av korrupsjonsanklager. Siden det har en rekke av partiets representanter i Valencia-parlamentet havnet på tiltalebenken for korrupsjon, og Fabra har fått slite med å holde løftet om opprydning i egne rekker. I tillegg til de mange korrupsjonstiltalte politikerne i partiet, leder han en regionsadministrasjon der et tjuetalls ledere og ansatte også er involvert i forskjellige korrupsjonssaker.

Den største av disse sakene gjelder det såkalte Gürtel-nettverket som i en årrekke hadde ansvaret for alle Partido Populars møter og arrangementer i Valencia-regionen. De forskjellige firmaene i nettverket ble sikret kontrakter og oppdrag med PPs regionsregjering da Camps var president og ledere innen offentlig administrasjon. Deler av inntektene fra disse kontraktene skal ha blitt brukt til å betale for arrangementene til PP i bytte mot saftige honorarer til nettverkets frontfigurer.

(Foto: Fra venstre Esteban González Pons, Alberto Fabra, Francisco Camps og Carlos Fabra, september 2011, Wikimedia Commons)

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter