Rekordhøyt antall pensjonister i Spania: Passerer 6,4 millioner

Publisert

Babyboom-generasjonen er i ferd med å gå av med pensjon, og for første gang i historien passerer antallet pensjonister i Spania 6,4 millioner.

Bare den siste måneden har Spania fått 13 000 nye pensjonister.

Det spanske pensjonssystemet er under sterkt press. Gjennomsnittspensjonen ligger i dag på 1 571 euro, noe som betyr at de offentlige utgiftene til denne posten utgjør 12,4 % av BNP.

Må øke skattene for å betale pensjonistene

Ved å innføre skatteøkninger håper regjeringen å slippe å gjennomføre reformer for å sikre pensjonssystemet. Regjeringen håper på en økonomisk vekst på to prosent. Andre, som Airef, tror på 1,3 prosent.

Den spanske regjeringens prognoser tar ikke hensyn til uforutsette faktorer i verdensøkonomien, noe som kan påvirke høye forventninger og optimistiske prognoser.

“Babyboomerne” er de som ble født på slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1970-tallet, da det ble født rekordmange barn i Spania.

Bare mellom 1958 og 1977 ble det født nesten 14 millioner barn, mer enn dobbelt så mange som i de foregående tjue årene og 4,5 millioner flere enn i de påfølgende tjue årene.

For første gang er det nå over 6,4 millioner pensjonister, nærmere bestemt 6 401 291 alderspensjonister. I tillegg kommer 2,3 millioner enkepensjoner, mer enn 944 000 førtidspensjonister med uførhet og 341 000 av andre årsaker, og Spania utbetaler 10 085 672 pensjoner av alle slag.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter