Regjeringsavtale om 37,5 timers arbeidsuke

Publisert

De tidligere koalisjonspartiene PSOE og Sumar har inngått en regjeringsavtale om å fortsette å regjere sammen dersom Pedro Sánchez blir gjenvalgt som regjeringssjef. Avtalen var ventet, men forhandlingene har trukket ut i tid, blant annet på grunn av de omfattende arbeidsmarkedsreformene som Sumar har omtalt.

Lederne for de to gruppene, statsminister Pedro Sánchez (PSOE) og arbeidsminister Yolanda Díaz (Sumar) [Red. anm. Venstre-platform tidligere kjent som Unidas Podemos og Más País], presenterte regjeringsavtalen 24. oktober på Museo Reina Sofía i Madrid, etter ministerrådsmøtet. Avtalen innebærer blant annet at den ordinære arbeidsuken reduseres fra 40 til 37,5 timer, uten at lønnen reduseres.

Arbeidsuken har vært det største stridstemaet i forhandlingene mellom de to venstrepartiene. Finansminister Nadia Calviño har tatt til orde for at en slik reform skal forhandles med partene i arbeidslivet, mens Sumar insisterte på at 37,5 timer først skulle lovfestes, og at man deretter skulle gå i dialog for å redusere den til 35 timer i løpet av valgperioden.

Kompromisset mellom de to partene slår fast at arbeidstidsreduksjonen skal skje gjennom lovgivning, men gradvis. I 2024 skal arbeidsuken reduseres til 38,5 timer og i 2025 til 37,5 timer. Sumar utelukker ikke at det deretter kan bli aktuelt å forhandle om en ytterligere reduksjon.

Fagforeningene UGT og CC.OO ønsker reformen velkommen, mens arbeidsgiverorganisasjonene har uttrykt motstand. I en felles uttalelse har CEOE, Cepyme og ATA kritisert at avtalen berører spørsmål som krever sosial konsultasjon.

Avtalen mellom PSOE og Sumar består av totalt 230 tiltak. Den omfatter også andre saker som Sumar har insistert på de siste ukene, blant annet bedre sluttvederlag i henhold til den europeiske sosialpakten, regulering av utvekslingskontrakter (som gjennomføres når en arbeidstaker søker om deltidspensjon og en annen overtar stillingen), innføring av en lov om maksimal ventetid i det offentlige helsevesenet, innføring av betalt foreldrepermisjon for familietilpasning og utvidelse av betalt foreldrepermisjon ved fødsel.

Fokuset på økologisk omstilling og en grønn økonomi er en av hovedforpliktelsene i programmet, som inkluderer en revisjon av målene i klimaloven for å øke ambisjonsnivået. Målet er at Spania skal redusere utslippene med 55 % innen 2030 og oppnå 48 % fornybar energi som andel av det endelige energiforbruket, samt å nå null nettoutslipp innen 2050. PSOE og Sumar har også forpliktet seg til å fremme reduksjon av innenlands flyreiser på mindre enn 2,5 timer når det finnes en alternativ togreise.

Dokumentet inneholder også tiltak som implementering av en kriseplan mot ungdomsledighet, økning av tilbudet av sosialboliger og offentlige skoleplasser fra null til tre år.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter