Regjeringen strammer ytterligere inn

Publisert

Den stigende arbeidsledigheten var hovedtema i en debatt i parlamentet den 10. februar, hvor Zapatero annonserte et nytt sparetiltak på 1,5 milliarder euro for å garantere for arbeidsledighetstrygden til stadig flere spanske arbeidstagere som blir stående uten arbeid.

Den stigende arbeidsledigheten var hovedtema i en debatt i parlamentet den 10. februar, hvor Zapatero annonserte et nytt sparetiltak på 1,5 milliarder euro for å garantere for arbeidsledighetstrygden til stadig flere spanske arbeidstagere som blir stående uten arbeid.

Sparetiltaket tilsvarer 2,6 % av statsbudsjettet, som fra før er kuttet med 1,8 % i forhold til 2008. PP, med Mariano Rajoy i spissen, stiller seg ikke uventet kritiske til regjeringens nye sparetiltak og måten den økonomiske lavkonjunkturen handskes på. Rajoy uttalte at hans parti allerede for tre måneder siden etterlyste en innsparing på 1,5 milliarder euro.       

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter