20 C
Alicante
30.4 C
Málaga
24 C
Las Palmas de Gran Canaria

Regjeringen strammer ytterligere inn

Den stigende arbeidsledigheten var hovedtema i en debatt i parlamentet den 10. februar, hvor Zapatero annonserte et nytt sparetiltak på 1,5 milliarder euro for å garantere for arbeidsledighetstrygden til stadig flere spanske arbeidstagere som blir stående uten arbeid.

Den stigende arbeidsledigheten var hovedtema i en debatt i parlamentet den 10. februar, hvor Zapatero annonserte et nytt sparetiltak på 1,5 milliarder euro for å garantere for arbeidsledighetstrygden til stadig flere spanske arbeidstagere som blir stående uten arbeid.

Sparetiltaket tilsvarer 2,6 % av statsbudsjettet, som fra før er kuttet med 1,8 % i forhold til 2008. PP, med Mariano Rajoy i spissen, stiller seg ikke uventet kritiske til regjeringens nye sparetiltak og måten den økonomiske lavkonjunkturen handskes på. Rajoy uttalte at hans parti allerede for tre måneder siden etterlyste en innsparing på 1,5 milliarder euro.       

 

Relaterte saker

- Advertisement -