Regjeringen fjerne “gull-visum” i Spania

Publisert

Den 9. april vil ministerrådet vedta et forslag om å avskaffe tilbudet som siden 2013 har gjort det mulig for kjøpere av eiendommer i Spania til en verdi av minst en halv million euro å få automatisk oppholdstillatelse. Initiativet er en del av et omfattende reformprogram som skal motvirke spekulasjon i eiendomsmarkedet og gjøre det enklere for folk å skaffe seg en permanent bolig.

Ordningen ble brukt av russere, kinesere og folk fra midt-østen for å skaffe seg en oppholdstillatelse i EU-området.

Statsminister Pedro Sánchez kunngjorde 8. april i Dos Hermanas utenfor Sevilla at regjeringen planlegger å avskaffe det såkalte “gullvisumet”. Gullvisumet ble innført av PP-regjeringen under finanskrisen i 2013 for å tiltrekke seg investeringer i Spania, og gjorde det mulig for ikke-EU-borgere å få oppholdstillatelse for en investering i Spania på minst en halv million euro. Gullvisumet har blitt stadig mer kritisert i årenes løp, og praksisen er konsentrert til storbyer som Barcelona og Madrid, samt områder som Costa del Sol og Costa Blanca, der boligmarkedet allerede er under press. Sánchez understreker at 94 % av disse visumene er direkte knyttet til eiendomsinvesteringer, noe som gjør det vanskelig for lokalbefolkningen å finne rimelige boliger.

Regjeringens initiativ, som skal diskuteres på ministerrådsmøtet 9. april, er i tråd med regjeringens mål om å forvandle boligmarkedet fra et spekulasjonsfelt til en grunnleggende rettighet, slik det er nedfelt i den spanske grunnloven. Den nåværende boligpolitikken har som mål å sikre at ingen innbyggere må bruke mer enn 30 % av inntekten sin på bolig.

Gullvisumet har vært et kontroversielt tema ikke bare i Spania, men i hele Europa, og har blitt kritisert for å gjøre oppholdstillatelse til en handelsvare. Avskaffelsen av gullvisumet i Spania skjer etter anbefalinger fra EU-kommisjonen, som oppfordrer medlemslandene til å avskaffe slike programmer.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter