Reformer undergraver menneskerettighetene

Publisert

Omfattende kutt innen velferd, helsesektoren og utdanningssektoren har ført til økt fattigdom for spanske familier. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Europarådet. Det reageres spesielt på situasjonen for barn og funksjonshemmede der man i følge rapporten ser en innskrenkning i elementære rettigheter.

 

Europarådet var på besøk i Spania i juni for å se nærmere på konsekvensene av landets innsparinger og reformer. Mye av kritikken som nå kommer er rettet mot reformene innen utdanning, en sektor som siden 2010 har fått budsjettene kuttet med til sammen 6,7 milliarder euro. Innsparingene innen utdanning har i følge rapporten som nå foreligger bidratt til å undergrave målet om like muligheter for barn og unge og skapt en situasjon som går på akkord med menneskerettighetene og retten til utdanning. Europarådet ber Spanias regjering å endre reformene og styrke rettighetene til de mest sårbare i samfunnet.

 

Ved siden av økt satsing på utdanning, blir regjeringen oppfordret til å vektlegge undervisning innen temaer som har med menneskerettigheter å gjøre. Økt bevissthet på dette området betegnes som avgjørende for å skape nye generasjoner av ansvarsbevisste borgerne som et demokratisk samfunn trenger. Spania bør i følge rapporten også gjøre mer for at funksjonshemmede skal inkluderes i utdanning og arbeidsliv. Her har Spania tidligere fått ros for å være et foregangsland, en status som nå trues av nye reformer. Kritikken kommer samtidig med at regjeringspartiet Partido Popular introduserer en ny utdanningsreform som samtlige opposisjonspartier er imot og som regnes for å begrense lik rett til utdanning med blant annet store kutt i stipender.

 

Europarådet uttrykker også bekymring i forhold til rapporter om brudd på menneskerettighetene i spanske fengsler og manglende oppfølging og etterforskning av vold hos politiet. Dette er forhold Spania tidligere er blitt kritisert for, blant annet av Amnesty Internasjonal og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som er ett av Europarådets organer.

 

Blant temaene som tas opp er behandlingen av fanger i spanske fengsler, der bruk av isolasjon i mange tilfeller anses for å bryte med internasjonale konvensjoner. Det reageres også på myndighetenes håndtering av demonstrasjoner de siste årene, der store politistyrker i blant annet Madrid, Barcelona og Valencia er blitt brukt mot aktivister på måter som man mener bryter med internasjonal lov. Det bemerkes spesielt at politistyrker bevisst har operert uten synlig tjenestenummer på uniformen, en praksis som også strider med spansk lov og som gjør at voldsepisoder ikke har blitt fulgt opp fordi det i ettertid har vært umulig å identifisere betjentene. Europarådet oppfordrer Spania til å gjøre slutt på denne praksisen som har pågått i mange år og ber regjeringen generelt om å påse at funksjonærer og betjenter holder seg til loven og respekterer internasjonale bestemmelser.

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter