Reformen av rettsvesenet har begynt

0
184

Den nye justisministeren, Francisco Caamaño, har tatt de første stegene for å reformere det spanske rettsvesenet. Det har skjedd i form av at han har presentert en investeringspakke pålydende 600 millioner euro, som skal brukes til å oppdatere domstolene i løpet av de kommende tre årene.

Den nye justisministeren, Francisco Caamaño, har tatt de første stegene for å reformere det spanske rettsvesenet. Det har skjedd i form av at han har presentert en investeringspakke pålydende 600 millioner euro, som skal brukes til å oppdatere domstolene i løpet av de kommende tre årene.

Caamaño etterlyser en bred politisk enighet for å kunne gjennomføre den planlagte reformen av rettsvesenet. Hans prosjektforslag er oppdelt i fire hovedpunkter. Nummer en er å forbedre kvaliteten på rettsvesenet gjennom en omfattende omorganisering.

Punkt nummer to består i å installere et nytt datasystem. Nummer tre består i en reform av den nåværende straffeloven. Mens det siste punktet dreier seg om å forbedre samarbeidet mellom de ulike rettsinstitusjonene både på nasjonalt og internasjonalt nivå.