Reformen av abortloven debatteres

Det har oppstått en omfattende samfunnsdebatt rundt regjeringens plan for reform av abortloven. Det mest kontroversielle punktet syntes å være forslaget om at 16 år gamle jenter skal ha rett til å ta abort uten foreldrenes viten.

Det har oppstått en omfattende samfunnsdebatt rundt regjeringens plan for reform av abortloven. Det mest kontroversielle punktet syntes å være forslaget om at 16 år gamle jenter skal ha rett til å ta abort uten foreldrenes viten.

Regjeringen forsvarer seg med at en slik praksis er allerede er vanlig i en rekke andre land som man bør kunne sammenligne seg med, og at 16-åringer generelt er voksne og modne nok til å ta såpass viktige avgjørelser.

Zapetero sier at unge kvinner må kunne ha muligheten til å velge uten at foreldrene blander seg inn. Men han understreker at han er overbevist om at foreldrene likevel kommer til å bli forespurt i de aller fleste tilfeller.
 

Relaterte saker