«Razor wire» skal stoppe immigranter

Publisert

Grensegjerdene mellom spanske Melilla og Marokko blir igjen forsterket med knivbladspiraler for å stoppe immigranter. Spania har hatt slike gjerder før, med de ble fjernet etter å ha blitt definert som inhumane. Nå setter PP dem opp igjen.

Såkalt «razor wire» eller «barbed tape» er knivblader gjerne montert i spiraler på toppen av grensegjerder for å forhindre at folk klatrer over. Spania skal i en kort periode (2005-2007) ha hatt slike gjerder på grensen mellom Melilla og Marokko. Men etter flere episoder med stygge kuttskader på immigranter, bestemte regjeringen Zapatero (PSOE) at det kontroversielle gjerdetillegget skulle fjernes. Spanske og internasjonale menneskerettsorganisasjoner protesterte også mot ordningen. I følge avisen El País kostet gjerdetilleggene Spania rundt 30 millioner euro å sette opp.

Nå gjeninnfører Partido Popular ordningen til store protester fra opposisjonen i Kongressen. Arbeidet med å sette opp spiralene har allerede startet og monteringen skal være klar i løpet av november.

I tillegg til protestene fra opposisjonspartiene, har Spanias riksadvokat Eduardo Torres-Dulce uttrykt tvil om lovligheten av ordningen. Foruten å være i konflikt med kriterier for human behandling av flyktninger og immigranter, kan gjerdene være i strid med spansk lov. Riksadvokaten skal se på hva slags fysisk skade gjerdene kan forårsake, om dette utgjør brudd på loven og om staten eventuelt vil være erstatningsansvarlig for skader.

Den spanske lokalregjeringen i Melilla skal også være motstander av ordningen. En representant for regjeringen sier i en uttalelse at spanske grensevakter fra Guardia Civil kommer til å merke forskjellen når de står konfrontert med immigranter som har forsøkt å klatre over gjerdene. Istedenfor å bruke penger på denne typen tiltak, foreslås det å øke Guardia Civils og politiets bemanning med 35 prosent, samt samarbeide mer med marokkanske myndigheter og landene immigrantene kommer fra.

Etter kolonitiden beholdt Spania to byer i Marokko (Melilla og Ceuta) og en rekke øyer. Grensekontrollen i de to enklavene har opp gjennom årene blitt forsterket med gjerder for å hindre immigranter fra Marokko og andre land i Afrika i å ta seg inn i Spania.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter