Rajoy forsvarer reformene

Publisert

Tilliten til spansk økonomi er tilbake. Det mener Spanias statsminister Mariano Rajoy (PP). I følge statsministeren har regjeringens reformer ikke bare fungert som de skal, de har også vært rettferdige. Uttalelsen kommer få dager etter rapporten fra Europarådet som kritiserer Spania for å gjennomføre reformer som skaper fattigdom og bidrar til å undergrave menneskerettighetene.

 

«Jeg er klar over at vi ber folket ofre mye, men vi er nøye på at byrdene fordeles rettferdig» sier statsministeren som mener regjeringen var nødt til å gjøre en voldsom kursendring for å få økonomien tilbake på rett spor. I et ferskt intervju hevder Rajoy at regjeringen «arvet» en statlig gjeld som var uakseptabelt høy og at rentenivået gjorde det umulig for landet å oppnå nye lån.

 

Etter snart to år med reformer er tilliten til spansk økonomi i følge statsministeren tilbake og Spania er igjen inne på det internasjonale markedet. Rajoy mener dyptpløyende reformer og en streng budsjettpolitikk nå gjør at det går oppover igjen. Han anser landets situasjon for å være på rett vei og opplyser at det jobbes videre med å overkomme krisen. Videre hevder han at den kontroversielle arbeidsreformen har gitt økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet og gjort spansk økonomi mer konkurransedyktig og at eksporten til land utenfor eurosonen er i vekst. Statsministeren trekker også frem at det offentlige underskuddet er «betydelig redusert» og at man har klart «å refinansiere ruinerte banker». Radikale tiltak har kostet mye men gitt resultater konkluderer Rajoy og påpeker samtidig at det gjenstår mye arbeid. Han nevner blant annet behovet for å reformere landets pensjonssystem og at pensjonene skal modereres fra bunnen av.

 

Om korrupsjon sier Rajoy at krisen har gjort at det har blitt økt oppmerksomhet rundt landets korrupsjonsskandaler (Folk er opptatt av hvor alle pengene er blitt av, red.anm). Men i følge ministeren bør ikke feilene til et «fåtall personer» ødelegge det seriøse arbeidet som andre politikere driver med. Rajoy gjentar beskjeden fra tidligere om at han setter sin lit til at domstolene finner ut av sakene og stoler på deres uavhengige arbeid. «Ikke bare fordømmer jeg korrupsjon, jeg kjemper også mot den med en nasjonal plan for å styrke demokratiet» sier Rajoy som selv er anklaget for korrupsjon. På spørsmål om hvordan han skal klare å gjenvinne folkets tillit, svarer han at gode løsninger og gode resultater er svaret. I følge Rajoy er hans høyeste mål å føre landet ut av nedgangstider, bekjempe arbeidsledigheten og øke folks livskvalitet.

 

Kritikken fra Europarådet

 

I en nye rapport fra Europarådet får Spania kritikk for de omfattende kuttene som de siste årene er gjort innen helse, velferd og utdanning. Rådet mener dette har ført til økt fattigdom i spanske familier. Mye av kritikken er rettet mot reformene innen utdanning, en sektor som siden 2010 har fått budsjettene kuttet med til sammen 6,7 milliarder euro. Innsparingene har i følge rapporten bidratt til å undergrave målet om like muligheter for barn og unge og skapt en situasjon som går på akkord med menneskerettighetene og retten til utdanning.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter