PSOE med kuttforslag

Publisert

Regjeringen vil imøtegå Eurolandenes krav. Spanias samlede underskudd må reduseres til 5.3% av brutto nasjonalprodukt. Det betyr innsparinger på mellom 35 og 37 milliarder euro totalt. Lederen for PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, støtter kravet. Han mener imidlertid at visse områder må skjermes fra nye kutt, slik som for eksempel helse og utdanning.

Regjeringen vil imøtegå Eurolandenes krav. Spanias samlede underskudd må reduseres til 5.3% av brutto nasjonalprodukt. Det betyr innsparinger på mellom 35 og 37 milliarder euro totalt. Lederen for PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, støtter kravet. Han mener imidlertid at visse områder må skjermes fra nye kutt, slik som for eksempel helse og utdanning.

Rubalcaba mener det er bedre at forsvarsbudsjettet kuttes enn at helsetilbudene skal bli dårligere. Samtidig foreslår han økt formuesskatt for de rikeste og høyere avgifter på alkohol og tobakk. Lederen av PSOE ønsker at spørsmålet skal debatteres grundig og mener at alle landets regioner bør tas med i diskusjonen. De autonome regionene har i utgangspunktet mindre spillerom til å kutte utgifter og få inn skatter. Skal primærtilbudene få stå uberørt må det gjøres avtaler.
 
Av Ole C. Glad

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter