Protest mot utdanningsreformen

Publisert

Torsdag 24. oktober ble det streiket ved skoler og universiteter over hele landet. Oppslutningen skal ha vært høy både blant lærere og studenter, men varierende fra region til region. Protestene var rettet mot den nye reformen til Partido Popular og innsparingene i utdanningssektoren.

Siden regjeringen Rajoy (PP) la frem sitt første forslag til utdanningsreform i 2012 har det vært protester, streik og demonstrasjoner på skoler og universiteter i Spania. Streiken 24. oktober var den tredje generalstreiken som fagorganisasjonen de siste årene har arrangert (den forrige i mai i år). Protestene kan sammenfattes som en generell misnøye med regjeringens sparepolitikk fra lærer, elever, foreldre, studenter og universitetsansatte over hele landet. Det reageres på milliardkuttene innen offentlig skole og utdanning som regjeringen har gjennomført og som av mange opplever er styrt etter krav til innsparinger i EU.

I tillegg kommer reformforslaget som PP nå har lansert, kjent som Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) også kalt «Ley Wert» etter utdanningsminister José Ignacio Wert. Loven introduserer en rekke endringer i det spanske skolesystemet som skal følges opp med eksterne prøver og evaluering. Nasjonale partier fra Catalonia, Galicia og Baskerland har protestert mot loven fordi de mener den setter kvaliteten på undervisningen i de regionale språkene i fare, katalansk, galicisk og baskisk (de tre andre offisielle språkene ved siden av spansk). I den nye loven skal disse språkene ikke lenger sidestilles med spansk, men skal bli frivillige spesialiseringsfag. Dette har skapt sterke reaksjoner og førte blant annet til en tre uker lang lærerstreik på Balearene (katalansk) i september og oktober i år.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter