Prostituerte tilbys rettshjelp

Likestillingsminister Bibiana Aido har presentert et lovforslag som skal bekjempe de organiserte prostitusjonsligaene som er etablerte i Spania. Frivillig prostitusjon er lov i Spania, men en ny studie viser at minst 5 % av landets prostituerte kontrolleres av organiserte ligaer. Den samme studien viser at 90 % av de prostituerte har utenlandsk opprinnelse.

Likestillingsminister Bibiana Aido har presentert et lovforslag som skal bekjempe de organiserte prostitusjonsligaene som er etablerte i Spania. Frivillig prostitusjon er lov i Spania, men en ny studie viser at minst 5 % av landets prostituerte kontrolleres av organiserte ligaer. Den samme studien viser at 90 % av de prostituerte har utenlandsk opprinnelse.

Det nye lovforslaget skal tilby de prostituerte beskyttelse og rettshjelp, og samtidig oppmuntre dem til å anmelde prostitusjonsligaene. Blant annet skal de prostituerte som velger å stå frem, gis en 30 dagers betenkningsperiode hvor de skal få økonomisk bistand og amnesti mot utvisning.    

Relaterte saker