Produktiviteten falt 7,3 % i Spania siden 2000, bremser BNP-vekst

Publisert

Produktiviteten i Spania har sunket med 7,3 % siden 2000. Mangelen på fremgang “bremser veksten i BNP per innbygger og øker gapet til andre industrialiserte land”. Gapet mellom Spania og EU-snittet, når det gjelder inntekt per innbygger, har vokst fra 2,4 % i 2000 til 14,4 % i 2022.

Ifølge dataene “fortsetter Spania å sakke akterut i forhold til EU”. I rapporten påpekes det at det mellom 2013 og 2019 var “en beskjeden positiv trendendring”, med en økning i produksjonen på 1,2 %, men at den ble “avbrutt” av pandemien.

Rapporten er utarbeidet av Ivie-forskerne Francisco Pérez, Matilde Mas, Dirk Pilat og Juan Fernández de Guevara, i samarbeid med Ivie-økonomene Eva Benages, Juan Carlos Robledo og Laura Hernández. Forfatterne av rapporten insisterer på behovet for å iverksette tiltak for å styrke fem direkte produktivitetsfremmende faktorer: produktive investeringer, humankapital, innovasjon og andre immaterielle eiendeler, digitalisering og produktivitetsdynamikken i bedriftene.

Spania ennå ikke har fulgt EU-kommisjonens anbefaling fra 2016 om å opprette nasjonale produktivitetsråd for å finne ut hvor problemene ligger og dele mulige tiltak for å løse dem. Spania er sammen med Italia og Estland de eneste tre landene i eurosonen som ennå ikke har opprettet slike råd, til tross for sine svakheter på dette området.

Lovverket gir helt feil insentiver

Internasjonale eksperter har gjentatte ganger peket på lovverket som regulerer arbeidsgiveres ansvar og ansattes rettigheter som deler av problemet. Dagens system insentiverer bedriftene til å holde på de eldste og ofte dårligst motiverte på bekostning av unge ofte bedre utdannede.

Systemet straffer ansatte som vil bytte jobb, til noe man kan være mer motivert eller kvalifisert til. Ved å selv si opp jobben mister man opptjente rettigheter. Å bli sparket er langt mer lønnsomt for folk og jo lengre man har vært i en stilling jo dyrere blir det for arbeidsgiver som da unngår å si opp folk som har vært i en stilling over lang tid. Resultatet er et arbeidsliv med et stort antall lite motiverte arbeidere, mange av dem i stillinger de håper de vil bli sparket fra. For arbeidsgiver er slike ansatte “hellige kuer” man ikke kan gjøre noe med da kostnaden forbundet med å kvitte seg med disse kan utgjør flere årslønner.

Spanjolenes lange pause midt på dagen er også et problem man ikke har ville sett på.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter