Private vektere blir “light-politi”

Publisert

Den svært kontroversielle loven som gir private vaktselskaper i Spania økt politimyndighet er vedtatt i Kongressen. I praksis samtlige opposisjonspartier var imot forslaget. Loven ble vedtatt av regjeringspartiet Partido Popular med støtte fra Convergencia y Unión og trer i kraft to måneder etter offentliggjøring i Boletín Oficial del Estado.

Den nye loven om privat sikkerhet åpner for økt bruk av vektere til oppgaver som til nå har vært forbeholdt politiet. Loven er ment å avlaste politiet på en rekke områder blant annet i forbindelse med vakthold på offentlige steder, ved forskjellig typer arrangementer, fengsler og andre institusjoner. Vekteren får også en utvidet rett til å forfølge, anholde og ransake folk på åpen gate. Opposisjonen er redd for at man nå vil få en løsere kontroll med bruk av maktmidler og at sikkerhet generelt skal bli en salgsvare.

Les også: 

PPs nye «ordenslov» i strid med grunnloven

PP forsvarer lovforslaget med at man må utnytte potensialet som ligger i privat sikkerhet og viser til at Spania har rundt 1.800 registrerte vaktselskaper og totalt 80.000 vektere. I følge partiet vil man få en større følelse av «politi-tilstedeværelse» i gatene takket være at private vaktselskaper nå får utvidet sitt virkeområde og i større grad kan opptre som et slags “politi-light”. Dog uten samme opplæring eller oversyn.

Opposisjonen frykter utviklingen og mener den vedtatte lovteksten er for generelt formulert, noe som åpner for uklare skiller mellom hva som skal være politiets oppgaver og hva vaktselskapene skal ha lov til å gjøre. Blant annet vil en rekke oppdrag være konsesjonsbaserte uten at det spesifiseres konkret hvor grensen skal gå for hva sikkerhetsselskapene kan bli satt til å gjøre. Opposisjonen mener den generelle ordlyden gjør at man risikere at vektere like godt kan bli gitt oppgaver i forbindelse med konferanser, møter og sportsarrangementer som å bli satt til å passe på demonstranter.

Det reageres også på den utvidete fullmakten vekterne nå vil få til å stanse folk på gaten, identifisere, ransake og anholde personer ved mistanke om kriminelle handlinger. Dette er politiets oppgaver som bør være underlagt statens direkte kontroll mener opposisjonen. I tillegg frykter man en utvikling der sikkerhet blir skjevt fordelt i samfunnet, et kommersielt produkt forbeholdt pengesterke aktører.

Avisen El País oppsummere hva man nå har i vente, med vaktselskaper som etter alt å dømme vil bli langt mer synlige i samfunnet. Den nye loven åpner også for at vektere i større grad kan tas i bruk til vakthold ved landets fengsler, ved asylmottak, i urbanisasjoner, næringsparker og industriområder. I følge lovteksten åpnes det for bruk av privat sikkerhet på steder som er til «felles bruk i avgrensede områder», noe opposisjon mener i praksis betyr en hvilken som helst gate eller offentlig plass.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter