Privat øvelseskjøring blir tillatt

Publisert

Den spanske trafikkmyndigheten DGT planlegger etter sigende en rekke viktige reformer som skal tre i kraft i 2024, blant annet muligheten til å kjøre bil allerede som 17-åring, økt beskyttelse for motorsyklister, flere alkohol- og narkotikatester og satsing på autonome kjøretøy.

Antall omkomne motorsyklister har økt med 19 prosent det siste året. Trafikkmyndighetene prioriterer derfor tiltak for å redusere ulykkene i denne gruppen. Blant annet vil det bli påbudt med helhjelm og godkjente hansker for motorsyklister i trafikken.

I tillegg vil førerkort type B ikke lenger tillate kjøring av lettere motorsykler eller mopeder, slik det hittil har vært mulig for dem som har hatt førerkortet i minst tre år. I stedet vil det også kreves et obligatorisk kurs for å kjøre motorsykler på opptil 125 kubikkcentimeter.

En annen stor endring er at ungdom fra 17 år får lov til å kjøre bil, forutsatt at de er i følge med en voksen over 24 år som har hatt førerkort i minst fem år. Dette er en del av et EU-vedtak som ble fattet i desember, og som ennå ikke er ferdigbehandlet i detalj før det kan tas i bruk i de ulike medlemslandene. Den forventes imidlertid å bli ferdigbehandlet i løpet av året og betyr i praksis at det blir mulig å øvelseskjøre også i Spania.

DGT planlegger også å øke antallet alkohol- og narkotikatester med ti prosent i år, noe som vil bety rundt seks millioner alkoholtester og 120 000 narkotikatester. Bakgrunnen er at mer enn halvparten av sjåførene som omkom i trafikkulykker i 2022, testet positivt for alkohol, narkotika eller psykotrope stoffer.

I tillegg vil reguleringen av selvkjørende kjøretøy bli gjennomgått for å gjøre det mulig å ta dem i bruk i større utstrekning. Lovverket vil bli utviklet i samråd med industridepartementet og bilindustrien. Dette tiltaket anses som en måte å forbedre trafikksikkerheten på ved å redusere risikoen for menneskelige feil, samt optimalisere trafikkflyten og begrense miljøutslippene.

For å tilpasse trafikkreglene til nye teknologiske og mobilitetsmessige krav vil DGT også oppdatere trafikkskiltkatalogen, den første større reformen av disse siden 2003.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter