Prinsessen «Husker ikke»

Publisert

Prinsesse Cristina avla lørdag 8. februar forklaring i bedragerisaken mot hennes mann Iñaki Urdangarín. Prinsessen står tiltalt for skatteunndragelse og hvitvasking av penger gjennom et firma hun eier sammen med ektemannen. Under rettsmøtet skal prinsessen ikke uventet ha vært avmålt i svarene og holdt seg til «manuskriptet». Den mest hyppige responsen skal ha vært av typen «Vet ikke», «Husker ikke» og «Jeg stolte på ektemannen». Prinsessen er den første kongelige i spansk historie som må stille i retten og forsvare seg i en straffesak.

Det kanskje sterkeste kortet i Infanta Cristinas forsvar kom fra advokaten som argumenterte med at prinsessen var husmor med fire barn, hadde full jobb ved siden av og i tillegg drev med representasjonsoppgaver på vegne av det spanske kongehuset, noe som blant annet gjorde at hun hadde mer enn hundre reisedager i året. Dermed ble det ikke tid til å sette seg inn i alt ektemannen drev med av økonomiske disposisjoner. Hun stolte på ham. Hennes deltakelse i forretningene var stort sett begrenset til å skrive under på papirer.

Helt siden etterforskningen av Iñaki Urdangarín startet i november 2011 har det vært tvil om prinsessens rolle i saken. I april i fjor fikk hun status som medtiltalt til underslag. Domstolen i Palma på Mallorca bestemte imidlertid senere at tiltalen skulle frafalles. I begynnelsen av januar i år ble hun imidlertid tiltalt på nytt, denne gangen for skatteunndragelse og hvitvasking av penger.

Begrunnelsen for den nye tiltalen var at prinsessen hadde brukt av midlene som ektemannen Urdangarín skal ha underslått. I oktober kom det blant annet frem at prinsessen hadde fått overført 150.000 euro til sin personlige konto, penger som kunne knyttes til bedragerispørsmålet. Videre skal hun, som eier av halvparten av firmaet Aizóon, ha bidratt til at ektemannen kunne gjøre sine disposisjoner. Prinsessens underskrift dukker angivelig opp på flere sentrale dokumenter i saken.

Prinsessen hadde i samråd med sine advokater valgt ikke å anke tiltalen denne gangen. Begrunnelsen for å godta et avhør i retten, skal ha vært ønsket om å renvaske seg og en gang for alle bli ferdig med saken.

Hvorvidt prinsessen lyktes med det gjenstår å se. Under rettsmøtet 8. februar skal hun ha hevdet seg uvitende til alle tvilsomme disposisjoner, enten det handlet om driften av selskapet Aizóon, finansieringen eller spørsmålene om skatt. Hun skal også ha sagt at hun ikke kjente til at kredittkortene hun hadde brukt var knyttet opp mot firmaets kontoer.

Dersom prinsessen blir trodd i sin forklaring, vil ektemannen med andre ord regne med å måtte stå til ansvar ikke bare for den påståtte økonomiske kriminaliteten men også for å ha tatt seg friheter overfor sin kone og det spanske kongehuset. Ektemannen har allerede sagt seg villig til å påta seg all skyld i saken og har tilbudt å tilbakebetale en større sum penger. Han har hele tiden ment at prinsessen er uskyldig og at hun må holdes utenfor saken.

Iñaki Urdangarín og hans kompanjong Diego Torres står tiltalt for bedrageri og underslag av 5,8 millioner euro gjennom nonprofit-organisasjonen Instituto Nóos. Urdangarín er beskyldt for å ha brukt sin status som inngiftet i kongehuset til å skaffe offentlige støtte til en rekke prosjekter ved instituttet, for deretter å overføre deler av pengene til seg og sin kone via firmaet Aizóon – et foretak hertugparet eier sammen. Urdangarín var allerede i mai 2012 klar til å kjenne seg skyldig i saken og tilbakebetale 3,7 millioner euro mot at han skulle slippe fengsel. Tilbudet ble imidlertid avvist av domstolen. For noen dager siden var han igjen villig til å forhandle. Da var summen på tilbakebetalingen høynet til seks millioner euro.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter