PPs kasserer har sittet ett år i varetekt

Publisert

Partido Populars tidligere kasserer Luis Bárcenas har sittet i varetekt siden 27. juni i fjor. I løpet av året som er gått er det lagt frem omfattende bevis både mot ham og mot partiorganisasjonen. Mer enn hundre personer er avhørt i saken, en straffesak som handler om Bárcenas og hans millionsvindel, om forbindelsene til nettverket Gürtel og om PPs korrupsjon og ulovlige finansiering siden 1990-tallet. Tirsdag 1. juli ble det også tatt ut tiltale mot Bárcenas´ forgjenger Álvaro Lapuerta.

Siden varetektsfengslingen for ett år siden har Luis Bárcenas søkt om å slippe fri mot kausjon hele fem ganger. Hver gang er søknaden blitt avslått. Dommeren i saken har det siste året avhørt 127 personer og lagt frem et bevismateriale der det fremgår at den tidligere kassereren i Partido Popular ikke bare har drevet med svindel men også at partiet i en årrekke har operert med skjulte regnskaper. Dersom informasjonen som foreligger er riktig, har Bárcenas i flere år sittet med ansvaret for en korrupt økonomi der PP har mottatt ulovlige donasjoner fra forskjellige firmaer i Spania og til gjengjeld forsynte dem med gunstige avtaler og oppdrag gjennom partiets ledelse i kommuner, provinser og regioner.


Ulovlig finansiering og svarte bonuser

Pengene som står oppført i det skjulte regnskapet skal blant annet ha gått til å betale partiets valgkampanjer. I tillegg skal månedlige bonuser ha blitt betalt ut svart til medlemmer av partiledelsen, nåværende statsminister Mariano Rajoy inkludert.

Dommeren som leder etterforskningen i saken uttalte allerede i november 2013 at det var lagt frem nok materiale til å anklage Partido Popular for flere år med skattejuks og ulovlig finansiering. Det betyr i så fall at partiets valgkampanjer, regjeringsvalget i 2011 inkludert, er blitt betalt med svarte penger. Deretter kommer spørsmålet om korrupsjon og Bárcenas´ forbindelser til forskjellige firmaer og aktørene i det såkalte Gürtel-nettverket.


Bárcenas-saken

Luis Bárcenas ble første gang tiltalt i 2009 i forbindelsen med opprullingen av korrupsjonssaken Gürtel i Valencia. Tiltalen ble imidlertid trukket tilbake etter anke fra hans advokater. Saken fikk dermed ingen følger for Bárcenas´ rolle i partiet. Han forsatte med betrodde verv og hadde partileder Mariano Rajoy på sin side.

Men mistanken om at Bárcenas var involvert i korrupsjon vedvarte. Etterforskingen i Gürtel-saken fortsatte og i slutten av 2012 kom avsløringen om at han hadde hatt millioner av euro på konto i Sveits. En måned senere ble det også kjent at PP hadde operert med svart økonomi da avisen El País trykket bilder av et utvalg sider fra det skjulte regnskapet.


Endret forklaring

Bárcenas ble dermed tiltalt på nytt. I nye avhør påstod han imidlertid at pengene i Sveits var hans egne, angivelig over 40 millioner euro. I følge ham selv hadde han tjent millionene på aksjespekulasjon og kjøp og salg av kunst. Han nektet også for at det i det hele tatt fantes et skult regnskap.

Bárcenas ble ikke trodd og ble ukentlig kalt inn til avhør. Etter hvert ble han også fratatt passet i frykt for at han skulle rømme landet. Det var imidlertid ikke før han ble varetektsfengslet fem måneder senere, den 27. juni, at han valgte å endre forklaring. I nye avhør innrømmet Bárcenas at det stemte at partiet hadde hatt en skjult økonomi og vedkjente seg håndskriften i regnskapet El País hadde hatt på trykk.

Endringen av forklaringen ble et gjennombrudd i saken. Samtidig mistet Bárcenas den siste rest av støtte han hadde hatt hos ledelsen i Partido Popular, statsminister Mariano Rajoy inkludert. Partiet hadde før dette gått til sak mot El País for beskyldingene i avisen, en anklage de senere trakk tilbake.


Skylder på kassereren

Bevisene i Bárcenas-saken vitner om omfattende korrupsjon gjennom flere år. En rekke personer innen blant annet bygge- og anleggsbransjen i Spania står tiltalt i saken. Blant det impliserte finner vi også aktørene i Gürtel-nettverket, som regnes for å ha hatt en sentral rolle i saken – spesielt knyttet opp mot PP i Valencia, men også i Madrid og fire andre regioner i landet. Nettverkets antatte leder Francisco Correa («Gürtel») har vært inne i bildet helt siden siden statsminister Aznars tid på slutten av 1990-tallet.

Opposisjonen har flere ganger bedt regjeringen og statsminister Mariano Rajoy om å forklare seg for Kongressen. Den 1. august i fjor ga statsministeren etter for presset. Statsministeren nektet imidlertid å snakke om korrupsjonsanklagene mot partiet og la i stedet all skyld på den gamle kassereren. Den eneste feilen han innrømmet å ha gjort var i følge ham selv å ha stolt på Bárcenas.


Ny tiltale

Bárcenas hevder på sin side at ulovlig finansiering og svart økonomi har vært fast praksis i partiet i en årrekke og at det gjelder partiets administrasjonen i alle deler av landet. I tillegg til disse innrømmelsene foreligger det vitneuttalelser fra et dusin personer som har bekreftet å ha gjort avtaler under bordet med partiet. For få dager siden pekte Bárcenas også ut mannen som hadde regnskapsjobben før ham, Álvaro Lapuerta, som en sentral person i saken som i mange år skal ha hatt nære forbindelser til en rekke firmaer. Den 86 år gamle Lapuerta har allerede vært kalt inn til avhør, men har grunnet sin reduserte helsetilstand ikke vært utsatt for det samme presset som Bárcenas. Den 1. juli i år ble det imidlertid tatt ut tiltale også mot ham. Partido Populars to siste regnskapsførere sitter dermed på tiltalebenken i saken.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter