PP-topp må sone for korrupsjon

Publisert

Tidligere president på Balearene, Jaume Matas (PP), må sone ni måneder i fengsel for korrupsjon. Det ble klart etter at han fredag 11. juli fikk benådningssøknaden avslått av regjeringen i Madrid. Matas som var minister i regjeringen Aznar blir dermed den første av toppolitikere fra Partido Popular som må i fengsel.

Fengselsstraffer på ni måneder kan i Spania gjøres om til betinget dom slik at straffedømte ikke trenger å sone. I Matas-saken har imidlertid domstolen kommet frem til at forholdene han er dømt for er såpass alvorlige at han skal fengsles. Det legges vekt på at den tidligere PP-politikeren i tillegg til dommen på ni måneder har flere andre saker mot seg og at han ikke på noe tidspunkt har vist tegn til anger. Dersom domstolen i Palma på Mallorca ikke omgjør beslutningen fra før benådningssøknaden, må Matas inn og sone. Han vil i så fall bli den første av Partido Populars ledende politikere som må i fengsel for korrupsjon.

Jaume Matas ble i mars 2012 dømt til seks års fengsel for bedrageri, dokumentforfalskning og korrupsjon knyttet til byggingen av velodromen Palma Arena på Mallorca. Prosjektet skal ha hatt et budsjett på 48 millioner euro, men endte til slutt opp med en kostnad på over 90 millioner. Det antas at store deler av disse pengene har gått til korrupte forretningsfolk og politikere på Balearene. I 2012 ble det avsagt dom på seks års fengsel, en dom Matas anket til høyesterett. Straffen ble deretter redusert til ni måneder.

I det påfølgende forsøkte den tidligere PP-strategen å få de ni månedene omgjort til bøter. Dette ble imidlertid avslått av domstolen på Mallorca, som svarte med å beordre fengsling. Matas søkte da regjeringen i Madrid om benådning og slapp å sone mens søknaden var til behandling.

Jaume Matas har vært regnet som en svært viktig politiker for Partido Popular. Han var partileder for PP på Balearene fra 1994 til 2007 og regionspresident for øygruppen i to perioder fra 1996 til 1999 og 2003 til 2007. I tillegg var han miljøvernminister i regjeringen til José María Aznar fra 2000 til 2003. Ved siden av dommen for korrupsjon er han innblandet i en rekke andre korrupsjonssaker. En av dem er Urdangarín-saken der han sammen med tidligere regionspresident i Valencia, Francisco Camps (PP), skal ha overført millioner av euro fra det offentlige til tvilsomme formål.

Foto: Jaume Matas sammen med bedrageritiltalte prinsesse Cristina og hennes ektemann Iñaki Urdangarín 1998.

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter