10.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

PP tar abortloven til grunnlovsdomstolen

Partido Popular har innklaget Zapateroregjeringens nye abortlov til grunnlovsdomstolen, og forlanger at loven ikke trer i kraft før domstolens juridiske eksperter har uttalt seg. Den nye abortloven er nylig vedtatt i det spanske parlamentet til tross for protester fra PP, og skal etter planen være gjeldende fra den 5. juli i år.

Partido Popular har innklaget Zapateroregjeringens nye abortlov til grunnlovsdomstolen, og forlanger at loven ikke trer i kraft før domstolens juridiske eksperter har uttalt seg. Den nye abortloven er nylig vedtatt i det spanske parlamentet til tross for protester fra PP, og skal etter planen være gjeldende fra den 5. juli i år.

Store deler av Spanias lovverk er utarbeidet under Franco i tett samspill med den katolske kirken. Både skillsmisseloven og abortloven tilhører denne kategorien. Zapatero har i løpet av sin regjeringstid fått vedtatt reformer for begge lovene. PP hevder imidlertid at abortlov strider mot grunnloven som sier at ”alle har rett til liv og fysisk og psykisk integritet”.      
 
Ifølge Zapateroregjeringens nye abortlov skal det være muligheter for abort helt frem til den 14. uken av graviditeten. Den åpner dessuten for at jenter helt ned i 16-årsalderen skal kunne ta abort uten foreldrenes samtykke. Tidligere har man kun kunnet ta abort i Spania hvis graviditeten er resultat av en voldtekt eller hvis det er stor fare for morens liv og helse.

Relaterte saker

- Advertisement -