PP subsidierer tyrefekting

Publisert

Partido Popular vil sette ned merverdiavgiften på tyrefekting. Den kontroversielle «sporten» fikk i likhet med de fleste andre sektorer en momsøkning i 2012, en økning regjeringen nå ønsker å gjøre om. Reduksjonen skjer i forbindelse med at avgiftene for hele kultursektoren er oppe til vurdering. Angivelig jobbes det med et forslag om moms på 10 prosent istedenfor dagens 21 prosent. Også andre avgifter vurderes redusert. En komplett skattereform er ventet i mars, der lavere moms er ett av tiltakene.

Partido Popular har siden i fjor kommet med løfter om reduksjon av skatter og avgifter. Partiet er i utgangspunktet for et lavt skatte- og avgiftsnivå, men har grunnet landets økonomiske situasjon de siste to årene sett seg nødt til å sette opp skatter og avgifter på en rekke områder, inkludert inntektsskatt (IRPF) og merverdiavgift (IVA). Lavere offentlig underskudd og prognoser om økonomisk vekst i 2014 gjør at partiet nå er i gang med en skattereform der satsene skal reduseres på en rekke områder.

Regjeringen håper at lavere skatter vil stimulere forbruket og få fart på økonomien og sysselsettingen i landet. Finansminister Luis de Guindos har tidligere sagt at dagens modell ikke gir de riktige incentivene til å sikre økonomisk vekst. Derfor går regjeringen blant annet inn for at inntektsskatten skal tilbake til 2011-nivå og at momsen skal reduseres.

Innen kulturfeltet er allerede merverdiavgiften på salg av kunst vedtatt redusert fra 21 til 10 prosent. Mandag 10. februar ble det gitt løfter om at tyrefekting også skal få en tilsvarende avgiftsreduksjon.

At tyrefektingsindustrien er blant de første postene på regjeringens liste over avgiftsreduksjoner er ikke tilfeldig. Tyrefekting og okseløp fikk i november i fjor offisiell status som spansk kulturarv. Forslaget ble vedtatt av Partido Popular med støtte fra Unión del Pueblo Navarro (UPN). Selve initiativet til lovforslaget kom fra tyrefektingens egne representanter, med en underskriftskampanje der nærmere 600.000 spanjoler hadde skrevet under – inkludert statsminister Mariano Rajoy (PP) og tidligere regionspresident i Madrid, Esperanza Aguirre (PP).

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter