PP-president går fri igjen

Publisert

Den tidligere regionspresidenten i Valencia, Francisco Camps, har nok en gang blitt frikjent i en rettssak der han var anklaget for korrupsjon. Dette til tross for at de andre tiltalte innrømmet anklagene både mot seg selv og mot Camps.

Utfallet i den føderale domstolen Audiencia Nacional betyr at Camps etter mange år ikke lenger har noen etterforskning mot seg. Den siste rettssaken var en forgrening av den såkalte Gürtel-skandalen, som gjaldt mistanke om korrupsjon i den tidligere regionsregjeringen i Valencia. Til tross for belastende avlyttingsopptak der Camps sier til en av de involverte forretningsmennene at han står i livslang takknemlighetsgjeld til ham, fant retten at det ikke forelå tilstrekkelige bevis til å dømme Camps for lovbruddet.

I en omfattende dom på 232 sider slår Audiencia Nacional fast at selskapet Orange Market, som er knyttet til Gürtel-nettverket, bevisst ble favorisert i forhold til andre ved tildeling av offentlige kontrakter i Valencia-regionen. Sjefen for Orange Market, Francisco Correa, hans stedfortreder Pablo Crespo, og den lokale lederen Álvaro Pérez ble dømt til to år og tre måneders fengsel hver, etter å ha erkjent straffskyld. Ytterligere åtte personer ble dømt til mellom ti måneder og åtte års fengsel. Noen av dem hadde nøkkelposisjoner i den regionale PP-administrasjonen.

I tillegg til Camps ble også flere tidligere regionrådsmedlemmer og andre tjenestemenn i den regionale regjeringen frikjent for anklager om uregelmessigheter i forbindelse med tildelingen av kontrakter mellom 2004 og 2009. Blant disse kontraktene var kontrakter knyttet til Valencia Open og FITUR-messen.

I sin avgjørelse la retten til grunn at det ikke fantes bevis for at Camps hadde utøvd press eller kommet med anbefalinger til arrangørene av FITUR 2009, og at ingen vitner eller dokumenterte samtaler kunne knytte Camps til de påståtte ulovlige aktivitetene.

Camps har tidligere vært stilt for retten i andre deler av Gürtel-saken, blant annet i den høyprofilerte dress-saken der den tidligere regionspresidenten ble anklaget for å ha tatt imot skreddersydde dresser til en verdi av over 12 000 euro i gave, og der han ble frikjent av en jury med fem mot fire stemmer. Camps har også vært i søkelyset i saker knyttet til pave Benedikt XVIs besøk i Valencia og byggingen av en Formel 1-bane, men ingen av disse etterforskningene har ført til formelle anklager mot ham.

Samme dag som dommen ble kunngjort, møtte Camps opp i retten for blant annet å kunngjøre at han hadde til hensikt å vende tilbake til den politiske arenaen som representant for Partido Popular.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter