13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

PP-politiker kaller domsavgjørelse «en skam»

Den spanske forfatningsdomstolen har bestemt at det ikke er grunnlag for å forby det baskiske uavhengighetspartiet Sortu. Dermed omgjør forfatningsdomstolen beslutningen til høyesterett fra mars 2011.

Avgjørelsen er kontroversiell og får krass kritikk av blant annet regionspresidenten i Madrid, PPs Esperanza Aguirre, som kaller avgjørelsen «en skam».

Den spanske forfatningsdomstolen har bestemt at det ikke er grunnlag for å forby det baskiske uavhengighetspartiet Sortu. Dermed omgjør forfatningsdomstolen beslutningen til høyesterett fra mars 2011.

Avgjørelsen er kontroversiell og får krass kritikk av blant annet regionspresidenten i Madrid, PPs Esperanza Aguirre, som kaller avgjørelsen «en skam».

Aguirre hevder overfor media torsdag 21. juni at beslutningen er politisk motivert. Hun viser til forfatningsdomstolens sammensetning og peker spesielt ut én av dommerne som ansvarlig for domsresultatet – en dommer som i følge Aguirre også stod bak initiativet til å godkjenne statuttene for økt selvstyre i Catalonia, noe PP var imot, og legaliseringen av Bildu, en politisk koalisjon som jobber for et selvstendig Baskerland.

Lederen for forfatningsdomstolen Pascual Sala sier på sin side at det er synd at den nye dommen møtes med kritikk før den har blitt lest og uten at man har kjennskap til begrunnelsen for avgjørelsen.

Han viser til at det er begått feil i dommen fra 2011 og at det er dette som danner grunnlaget for den nye beslutningen.

Domstolen har (med dissens seks mot fire) kommet frem til at argumentene for å forby Sortu ikke er gode nok og at hensynet til ytringsfriheten går foran. På spørsmål om partiets forhold til ETA og terroraksjoner, henviser domsflertallet til Sortus prinsipprogram der de mener partiet helt utvetydig tar avstand fra alle former for voldsutøvelse.

Av Ole C. Glad

Relaterte saker

- Advertisement -