PP-politiker ga firma millionkontrakt, jobber nå i samme selskap

Publisert

Tidligere PP-politiker Juan José Güemes skal i 2009 ha hatt ansvaret for en storstilt privatisering innen regionalhelsetjenesten i Madrid. Året etter trakk han seg fra politikken. I dag jobber han i samme firma som fikk den omstridte kontrakten.  

Opposisjonspartiet PSOE reagerer på det de mener er en tvilsom blanding av roller fra Güemes´ side.

I følge partiet har den tidligere helsepolitikeren brutt med etiske retningslinjer. En talsmann for partiet mener privatiseringen ikke var motivert av hensynet til fellesskapet men av ønsket om å gjøre gode forretninger for et fåtall personer.

Tidligere PP-politiker Juan José Güemes skal i 2009 ha hatt ansvaret for en storstilt privatisering innen regionalhelsetjenesten i Madrid. Året etter trakk han seg fra politikken. I dag jobber han i samme firma som fikk den omstridte kontrakten.  

Opposisjonspartiet PSOE reagerer på det de mener er en tvilsom blanding av roller fra Güemes´ side.

I følge partiet har den tidligere helsepolitikeren brutt med etiske retningslinjer. En talsmann for partiet mener privatiseringen ikke var motivert av hensynet til fellesskapet men av ønsket om å gjøre gode forretninger for et fåtall personer.

Güemes skal ha gitt firmaet BR Salud ansvaret for analyse av medisinske prøver ved seks av regionens offentlige sykehus, samt et hundretalls underliggende helsesentre og pleiehjem.

Kontrakten som har sikret firmaet årlige inntekter på flere millioner euro ble inngått i 2009. Güemes sitter i dag i syret i selskapet Unilabs som i 2012, kort tid etter hans inntreden i selskapet, kjøpte opp majoriteten av aksjene i BR Salud.

Güemes trakk seg fra sine offentlige verv i 2010 og begynte først å jobbe for Unilabs to år senere. Han skal med andre ord formelt sett ha overholdt påbudet om to års karantene som gjelder for politikere i overgang fra offentlige verv til privat næringsliv.

Det stilles likevel spørsmålstegn ved hvilke forbindelser Güemes hadde til aktører i privat sektor da han fremdeles satt med det politiske ansvaret for regionalhelsetjenesten i Madrid.

Det legges også vekt på hvilke nettverk Güemes har hatt rundt seg både før og etter tiden som politiker.

Güemes var minister under tidligere regionspresident Esperanza Aguirre (PP), en kontroversiell politiker som forbindes med flere korrupsjonssaker i partiet, blant annet Gürtel-saken, men som selv aldri har blitt dømt.

Det trekkes også frem at Güemes i dag er gift med Andrea Fabra (PP), en Valencia-politiker som fikk opinionen mot seg da hun i fjor – i svært grove ordelag – mente at arbeidsledige som kom til å få trygden sin redusert bare kunne ha det så godt («Que se jodan»).

Andrea Fabra er datter av tidligere provinspresident i Castellón, den korrupsjonstiltalte Carlos Fabra (PP).

 
 

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter